Aftenposten Multimedia må halvere utgiftene

Heller ikke Aftenposten Multimedia slipper unna innsparinger. Selskapet har fått sitt eget kostnadsprogram. Inntil videre kan redaktør Sverre Amundsen imidlertid konstatere at han får beholde den redaksjonelle bemanningen.

Det har i lengre tid vært klart at Aftenposten er en av medievirksomhetene som blir hardest rammet når Schibsted setter bremsene på for alvor.

200 millioner kroner skal spares i løpet av de nærmeste to årene og torsdag ettermiddag ble det sluppet en pressemelding som skisserer hvordan innsparingene skal foretas. Blant annet har det vært knyttet stor spenning til typografenes sterke stilling kontra journalistenes krav om at man må unngå oppsigelser i redaksjonene.

Administrerende direktør Olav M. Mugaas i Aftenposten skisserer det han kaller "en foreløpig forbedringsplan" på i overkant av 200 millioner kroner. 135 årsverk er definert som overtallige.

I pressemeldingen presiseres det imidlertid at dette bare er første fase i arbeidet med å skaffe bedre økonomi i Aftenposten.

Mugaas sier selv:

- Dersom vi ikke får ned bemanningen med 130-150 årsverk ved hjelp av frivillige tiltak og naturlig avgang, vil oppsigelser nødvendigvis bli et tema.

Han tilbyr førtidspensjon til alle som fyller 60 år innen utgangen av 2001 og sluttpakker, eller det han kaller "gyldne håndtrykk", til resten.

Men ifølge informasjonsdirektør Anne Lise Gjetvik gjelder disse tiltakene kun for morselskapet Aftenposten AS: andre virksomheter, som avis1 og datterselskapet Aftenposten Multimedia, har fått sine egne kostnadsprogram.

I kjølvannet av resultatpresentasjonen til Schibsted tidligere i måneden, har det vært klart at gratisavisen avis1 går ned til én ukentlig utgivelse og sparer inn fem redaksjonelle medarbeidere i tillegg til to årsverk i administrasjonen. Fem journalister har allerede akseptert sluttpakker med syv måneders lønn, mens to sekretærstillinger også forsvinner.

Når det gjelder Aftenposten Multimedia, har det ikke vært klart hvor mye datterselskapet måtte blø.

Nå opplyser Gjetvik at multimediefolket skal halvere utgiftene.

Det innebærer at fire stykker i administrasjonen, det vil si markedsfolk og forretningsutviklere, blir tilbudt sluttpakker. Etter nedskjæringene vil det være igjen i underkant av 20 personer i selskapet, de aller fleste i redaksjonen og to ansatte innen området for forretningsutvikling.

Men kuttene i lønnskostnader er langt fra nok til å ta hele reduksjonen: Gjetvik opplyser at de også går over de variable kostnadene med lupe.

Uansett er det klart at redaksjonen i denne runden fredes - under den forutsetning av at sluttpakkene faktisk aksepteres av dem som får "tilbudene".

Til toppen