Aftenposten pumper penger inn i nettsatsingen

I år 2000 vil 50 mennesker jobbe med Aftenpostens nettsatsinger, og avisen vil legge 60-70 millioner i nettet i år. Samtidig skal det spares det over 200 millioner i papirutgaven.

I år 2000 vil 50 mennesker jobbe med Aftenpostens nettsatsinger, og avisen vil legge 60-70 millioner i nettet i år. Samtidig skal det spares det over 200 millioner i papirutgaven.

Dette melder Aftenposten selv i sin morgenutgave i dag.

Etter at krangelen mellom Telia, Telenor og Schibsted løste seg og SOL er klar for å sendes på børs, åpner det seg muligheter for avisproduktene fra den tradisjonelle verden.

digi.no har allerede skrevet om at det er stor sannsynlighet for at vi får se en VG-portal i løpet av året.

Dessuten skriver Schibsted i sin resultatpresentasjon, som ble lagt frem onsdag denne uken, at VG skal bli en investor på Internett på linje med Svenska Dagbladet og Aftonbladet i Sverige. Allerede i dag har VG et joint venture med den britiske rekrutteringstjenesten Topjobs og vil sette opp et eget ventureselskap.

For Aftenpostens del snakkes det fra Schibsted- og Aftenposten-ledelsen om å lage en egen portal av Aftenposten Interaktiv med tilbud om gratis abonnement. Dessuten ønsker også ledelsen, ifølge Aftenposten selv, å skille ut Interaktiv i en egen virksomhet.

Dagbladet er den avis i Akersgata som har vært førende på området og allerede foretatt disse to strategiske trekkene. For Schibsteds del har blant annet partnerskap med Telia og Telenor inkludert portalen SOL vært et hinder for full frihet på området.

For Aftenposten spesielt er det viktig å demme opp for lekkasjen i rubrikkannonsering til internettaktørene. Derfor er merkevaren FINN etablert på all rubrikkannonsevirksomhet med et eget datterselskap på finn.no med mellom 10 og 20 ansatte.

I kabalen skal det også settes av ressurser til den nye reiseweben som etableres i et eget aksjeselskap i samarbeid med VG og TV 2. Selskapet har fått den foreløpige tittelen Nettreiser, og Schibsted har ambisjoner om at dette skal være den ledende reisevirksomheten på web i Norden

Antallet ansatte i Aftenposten Interaktiv dobles fra dagens 10 årsverk, med en spesiell satsing på kultur og Oslo Puls-stoffet.

Samtidig som nettsatsingen blir prioritert fremover, kuttes det i papirvirksomheten. Et program for å kutte 150 millioner i kostnader ble vedtatt i 1998. Ytterligere kutt på mellom 50 og 100 millioner ble varslet av administrerende direktør Olav Mugaas ved juletider, skriver avisen selv.

Ifølge kommentarer til årsresultatet er målet i løpet av år 2001 å spare 200 millioner kroner i hele avisvirksomheten i forhold til 1999.

Besparingene skal skje i samarbeid med de ansattes fagorganisasjoner som må belage seg på reduksjon i antall medlemmer som kommer Schibsted. Hvor store bemanningsreduksjonen kan bli, er ennå ikke tallfestet.

Til toppen