Aftenposten-tapper må betale bot

Den 21-årige skiensmannen, som var siktet for å ha brutt seg inn Aftenpostens tekstarkiv, er idømt en bot på 30.000 kroner pluss saksomkostninger. Aftenposten får ingen erstatning.

I forrige uke måtte den 21-årige skiensmannen, som til daglig jobber i et av Telemarks fremste multimedieselskap, møte i Skien og Porgrunn byrett. Det ble lagt ned påstand om 30.000 kroner i bot til statkassen, pluss 20.000 i erstatning til Aftenposten og saksomkostninger på 12.500 kroner.

Nå melder NTB at mannen er dømt til å betale en bot på 30.000 kroner til Økokrim, pluss saksomkostninger på 4.000 kroner. Aftenposten får ingen erstatning.

Ifølge aktor Sverre Lilleng i Økokrim anså han handlingen for en forseelse og ikke en forbrytelse, men at boten ville være en sterk advarsel om følgene det kan få å tukle seg inn i databaser med store verdier, "spesielt til unge, dataflinke mennesker".

21-åringen sa i rettsalen at han ville teste et program for rask dataopphenting fra Aftenpostens tekstarkiv, Atekst. Bruken av Atekst forutsetter abonnement og betaling fra kunder og inneholder både Aftenposten-artikler, pluss redaksjonelt stoff fra NTB og andre aviser.

Mannen hevdet at han hadde tolket betalingskravet som om det gjaldt bruk og ikke påsyn. Ifølge ham selv var det bare overskrifter og adresser som var igjen i det stoffet han lastet ned to netter i månedskiftet april-mai i år.

* (se også korrigert artikkel under beslektede artikler i høyre margen - "Aftenposten fikk erstatning")

Til toppen