JUSS OG SAMFUNN

Aftenpostens nettutgave er populær i utlandet

Mens hele 25 prosent av Aftenpostens nettbrukere i en spørreundersøkelse oppga at de befant seg utenlands, ble svarprosenten for de andre norske storavisene rundt 6 prosent. Men undersøkelsen kan ha store feilmarginer.

Hilde Nyman
8. feb. 2000 - 14:42

Det er Norsk Gallup Institutts nettbaserte undersøkelse "Gallup Site Test" som indikerer at antall brukere av norske nettaviser i utlandet, muligens er noe større enn man tidligere har antatt.

Aftenposten kommer klart best ut av de nyhetstjenester digi.no har fått tilgang til tall fra. Hele 25 prosent av brukerne som svarte på spørreskjemaet fra Norsk Gallup, oppgir at de befinner seg i utlandet. Dette antallet har ligget stabilt høyt, da tilsvarende tall for første kvartal var på 17 prosent, forteller Jan Thoresen, ansvarlig for Aftenpostens nettutgave. Thoresen er nå er i ferd med å gå over til Dagbladet og vil ikke kommentere tallene ytterligere.

Konseptet bak Gallup Site Test er at det brukes en standardisert internettbasert markedsundersøkelse som brukerne av et nettsted fyller ut direkte på Internett via et pop-upskjema. Et visst antall brukere får opp et vindu med markedsundersøkelsen, og man kan da velge om man vil svare eller ikke, og testen avsluttes når et gitt antall brukere, som regel rundt 500, har svart på skjemaet.

Testen blir gjennomført to ganger i året - i mars og i november. Rundt I dag deltar rundt 20 nettsteder deltar i undersøkelsen, blant dem Aftenposten, Dagbladet, VG, Bergensavisen, CNN, Drammens Tidende/Buskerud Blad, SOL, Zoom, Jobline, StepStone, Finn samt fem ulike banker.

Leserne av rikstabloiden VG sitter i mindre grad utenfor landets grenser, skal man tro tallene fra Gallup Site Test. Redaktør for VG Multimedia, Frode Nielsen kan fortelle at 6,41 prosent av leserne som svarte på Site Testen oppga at de befant seg i utlandet.

- Vi har hele tiden visst at vi har trafikk fra utlandet siden vi får mye respons fra lesere. Vi får mest respons på nyheter og sport fra studenter og folk som har flyttet fra Norge for mange år siden. De kommer med mange positive tilbakemeldinger, sier Nielsen.

I dag er det Norsk Gallups kvartalsvise undersøkelse Web-Toppen som er toneangivende når det gjelder trafikkstatistikk på norske nettsteder. I innsamling av data til denne undersøkelsen er det kun norske nettbrukere som kommer i betraktning. Derfor kan flere nettsteder oppleve en undertelling og komme lenger ned på listen enn det som er riktig.

Nettavisen deltar ikke i denne undersøkelsen, men har til tider ført statistikk over hvilke domener som besøker avisen.

Redaktør Odd Harald Hauge er usikker siden avisen har sluttet å inkludere denne informasjonen i sin statistikk, men tror prosentandelen ligger på under 10 prosent.

- Hvorfor tror du Web-Toppen til Norsk Gallup ikke får med utenlandske brukere?

- Jeg tror det er så mange feilkilder i Web-Toppen at dette bare føyer seg pent inn i rekka. I en tid hvor man egentlig kan måle nøyaktig ved hjelp av data, er det synd at folks oppfatning om trafikk baserer seg på oppringninger hjemme hos folk. Det virker som om lesertall virrer hit og dit. Alle nettsted teller på sine egne servere og vet at trafikken ikke alltid stemmer, sier Hauge til digi.no.

- Får dere noe tilbakemelding fra brukere i utlandet?

- Ja, vi får mye e-post fra brukere i utlandet. Blant annet i sommer da Bærum sto under vann hadde Bærum brannvesen en telefonstorm fra folk på ferie i utlandet som hadde lest om oversvømmelsen på nettet. Det blir visst mer og mer vanlig når man er i utlandet at man stikker innom en internettkafe for å få oppdatert seg på norske nyheter og å lese e-post. Jeg tror ikke bare det gjelder folk som jobber på nettet, men også folk som er vant med å bruke har Internett hjemme, sier Hauge.

Avdelingsleder for avdelingen Internet Research i Norsk Gallup Institutt, Tore Wæthing, forteller at det i dag kun er undersøkelsen Gallup Site Test som til en viss grad fanger opp signaler om hvor nettbrukeren befinner seg geografisk.

- Hvor stor andel av brukerne som sitter i utlandet varierer veldig fra nettsted til nettsted. De generelle bransjetallene viser at alle nettstedene i gjennomsnitt har i underkant av 5 prosent utenlandsbrukere, sier Wæthing. Da bruker han tall fra både 2. og 4. kvartal.

- Har spesielle typer nettsteder flere utenlandsbrukere enn andre?

- Jeg antar at aviser, nyhetstjenester og portaler vil ha større andel utenlandsbrukere enn andre nettsteder, men dette har jeg ikke analysert, sier han.

- Mediebransjen er preget av å ha flere utenlandsbrukere enn andre bransjer. Men det er verd å merke at deltakerne i denne undersøkelsen faktisk har valgt å svare. Hvis man sitter langt unna, og kanskje har dyr eller dårlig internettoppkobling, vil man neppe bruke tiden på en undersøkelse fra Norsk Gallup. Derfor tror jeg denne undersøkelsen kan ha undertelling, understreker Wæthing.

- Hvor representativ tror du Site Test er i forhold til det totalte antall utenlandske besøkende på nettstedene?

- Det er vanskelig å få et klart bilde av den reelle situasjonen siden informasjonen er løsrevet. Derfor sier vel resultatet av denne undersøkelsen mer om hvem som har besvart, ikke hvor mange lesere som faktisk befinner seg i utlandet, understreker Wæthing.

Norges største portal, SOL har få utenlandske lesere.

- SOL er en portal man starter opp med, og mange velger å beholde den som startside. Når det gjelder Aftenposten er det en omfattende avis som retter seg mot det norske markedet, sier Wæthing som tror dette er årsaken til at Aftenposten skiller seg såpass ut fra de andre avisene.

I følge SOL ble det på en gitt dag denne måneden kom SOLs lesere av forsiden for det meste fra .no-domener. I tilfellene hvor brukerne har .com-adresser, er det i første rekke snakk om adresser som hydro.com, merkantildata.com og statoil.com. På denne tilfeldig valgte dagen er kun ett annet landsdomene representert, og det er cybercity.dk.

Wæthing tror at når Norsk Gallup starter opp sine målinger med verktøyet WebMeasure i løpet av inneværende år vil denne undersøkelsen fange opp alle usikkerhetsmomenter.

Nettsteder Andel utenlandske nettbrukere i prosent
VG 6,41
Aftenposten 25
Dagbladet 5
SOL 1*

(Tallene er utdrag fra Norsk Gallups "Site test", 4. kvartal, og hentet ut med nettstedenes tillatelse)

* Tall fra 2. kvartal 1999 (SOL deltok ikke i Site Test 4. kvartal 1999). Det egentlige tallet er 0, 54, men dette er rundet opp til 1 av Norsk Gallup.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.