Agresso doblet første kvartal

Omsetningen på 26,5 millioner NOK ga likevel et underskudd før skatt på 4,7 millioner, grunnet planlagt omkostningsvekst.

Omsetningen på 26,5 millioner NOK ga likevel et underskudd før skatt på 4,7 millioner, grunnet planlagt omkostningsvekst.

Agresso forventer en formidabel omsetningsøkning, som årets første kvartal innfrir. Selskapet er inne i en kraftig og langvarig vekstperiode. Mønsteret fra i fjor var underskudd i første kvartal, mens året som helhet ble avsluttet med sterke positive tall. Et tilsvarende mønster kan gjenta seg i år.

Ledelsen erklærer at omsetningsveksten på 103 prosent er "meget tilfredsstillende". Ellers heter det at "ordrereserven er god og markedsutsiktene er positive."

Agresso har en eksportandel på 60 prosent, mot 48 prosent i fjor. Utenom Norge representerer Sverige, England (der konsernet i fjor kjøpte Ampersand med 44 medarbeidere), Frankrike og USA markeder med viktig aktivitet. En kontrakt gjennom DS med det norske Toll- og avgiftsdirektoratet framheves spesielt. Denne kontraktens initialordre representerer en verdi på 13,2 millioner NOK.

Alle tall i tusen NOK

Kvartalet før 31. mars 1997 Kvartalet før 31. mars 1996
Driftsinntekter 26 454 13 000
Driftskostnader 31 950 13 717
Driftsresultat (5 496 ) (717 )
Finansinntekter 738 157
Resultat før skatt (4 758 ) (560 )
Sum egenkapital 78 663 24 185

Klikk på henvisningen til Agresso nedenfor, for å få tidligere tall for selskapet.

Til toppen