Agresso får kontrakt i Manchester

Agresso har i løpet av desember vunnet flere kontrakter innenfor den britiske utdannelsessektoren, deriblant også en leveranseavtale med University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) på over 7,5 millioner kroner.

Agresso har i løpet av desember vunnet flere kontrakter innenfor den britiske utdannelsessektoren, deriblant også en leveranseavtale med University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) på over 7,5 millioner kroner.

Agresso-leveransen omfatter hovedmodulene i AGRESSO Business World, inkludert en ny e-business-modul. UMIST er ifølge en pressemelding fra Agresso Group ASA ledende på IT-utdannelse og er et kompetansesenter innenfor e-commerce i Storbritannia.

Av andre kontrakter Agresso har vunnet den siste måneden innenfor den britiske utdannelsessektoren kan nevnes en avtale med National Extension College og Plymouth Enterprise Partnerships Ltd. Tilsammen utgjør disse kontraktene i overkant av 2,7 millioner kroner.

Tar en også med UMIST-avtalen har Agresso følgelig inngått kontrakter med britiske utdanningsinstitusjoner til en samlet verdi på over ti millioner kroner den siste måneden.

- Vi er meget godt fornøyd med den suksessen Agresso har oppnådd innenfor dette viktige markedssegmentet. Sammen med et stort antall kontrakter vunnet i desember av de øvrige datterselskapene, bekrefter vi herved vår sterke posisjon innenfor våre prioriterte markedssegementer og har et godt utgangspunkt for 2001, sier konsernsjef Sverre K. Kjenne i Agresso i pressemeldingen.

Agresso utvikler, produserer og distribuerer integrerte systemer for økonomistyring og ledelsesinformasjon. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo og mer enn 560 ansatte globalt, leverer selskapet tjenester for kunder over hele verden gjennom datterselskaper og distributører i Canada, USA, Frankrike, Storbritannia,

Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Spania og Belgia.

Til toppen