Agresso får kontrakt i Manchester

Agresso har i løpet av desember vunnet flere kontrakter innenfor den britiske utdannelsessektoren, deriblant også en leveranseavtale med University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) på over 7,5 millioner kroner.

Agresso-leveransen omfatter hovedmodulene i AGRESSO Business World, inkludert en ny e-business-modul. UMIST er ifølge en pressemelding fra Agresso Group ASA ledende på IT-utdannelse og er et kompetansesenter innenfor e-commerce i Storbritannia.

Av andre kontrakter Agresso har vunnet den siste måneden innenfor den britiske utdannelsessektoren kan nevnes en avtale med National Extension College og Plymouth Enterprise Partnerships Ltd. Tilsammen utgjør disse kontraktene i overkant av 2,7 millioner kroner.

Tar en også med UMIST-avtalen har Agresso følgelig inngått kontrakter med britiske utdanningsinstitusjoner til en samlet verdi på over ti millioner kroner den siste måneden.

- Vi er meget godt fornøyd med den suksessen Agresso har oppnådd innenfor dette viktige markedssegmentet. Sammen med et stort antall kontrakter vunnet i desember av de øvrige datterselskapene, bekrefter vi herved vår sterke posisjon innenfor våre prioriterte markedssegementer og har et godt utgangspunkt for 2001, sier konsernsjef Sverre K. Kjenne i Agresso i pressemeldingen.

Agresso utvikler, produserer og distribuerer integrerte systemer for økonomistyring og ledelsesinformasjon. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo og mer enn 560 ansatte globalt, leverer selskapet tjenester for kunder over hele verden gjennom datterselskaper og distributører i Canada, USA, Frankrike, Storbritannia,

Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Spania og Belgia.

Til toppen