Agresso har de beste ERP-lisensene

Forrester Research har rangert ERP-leverandører etter hvor kundevennlige lisensene er.

Agresso har de beste ERP-lisensene

Forrester Research har rangert ERP-leverandører etter hvor kundevennlige lisensene er.

Analyseselskapet Forrester Research har utarbeidet en rapport som ser på pris- og lisensstrategiene til større leverandører av forretningssystemer (ERP).

Rapporten legger 97 kriterier til grunn for sine vurderinger. I hovedsak dreier det seg om å vurdere leverandørene opp mot to forhold, henholdsvis ordninger for å overvåke den faktiske lisensbruken, og støtte til det Forrester kaller «erklæring om rettighetene til innehavere av lisenser til bedriftsprogramvare» – «enterprise software licensee bill of rights» (LBoR).

Forresters ideal er at kunden skal gis stor grad av valgfrihet til å velge ordninger for å overvåke den faktiske lisensbruken, og til å velge lisensmodell som sikrer at man får mest igjen for investeringen.

Rettighetserklæringen for lisensinnehavere bygger på denne modellen for de ulike fasene i levetiden til et ERP-system:

I hver fase legges det vekt på disse forholdene:

I rapportens oppsummering heter det at Oracle og Agresso er klart ledende i forhold til store bedrifters behov, mens Microsoft, Oracle, QAD, Agresso og Epicor er best i forhold til små og mellomstore bedrifter.

I forhold til storbedrifter mangler Microsoft, QAD, Sterling Commerce, Epicor Software, Lawson og «bredde i forhold til bruksmålinger». Om SAP heter det at de tilbyr sterke bruksmålinger, men at det er rom for forbedringer I forhold til lisensinnehavernes rettigheter.

I forhold til små og mellomstore bedrifter betraktes Sterling Commerce, Lawson, Sage Software, SAP, Infor og Deltek som sterke aktører, som likevel kan tjene på å gi bedre support i henhold til rettighetserklæringen. Om IFS heter det at lisens- og prismodellen er noe begrenset, samtidig som den er enkel og lett å forstå.

Til toppen