Agresso kjøper franske markedsandeler

Agresso har omsider fått tilslag på sitt bud på det franske selskapet Concept SA. Kjøpesummen er 10 millioner kroner. Kjøpet gjøres primært for å få tilgang på selskapets kunder i Syd-Europa. Etter kjøpet er 80-90 prosent av selskapets omsetning utenfor Norge og Agresso vurderer børsnotering i utlandet.

Agresso har omsider fått tilslag på sitt bud på det franske selskapet Concept SA. Kjøpesummen er 10 millioner kroner. Kjøpet gjøres primært for å få tilgang på selskapets kunder i Syd-Europa. Etter kjøpet er 80-90 prosent av selskapets omsetning utenfor Norge og Agresso vurderer børsnotering i utlandet.

Som digi.no tidligere har fortalt, leverte Agresso i sommer inn et bud på Concept SA. Selskapet går med store underskudd og er et uttalt restruktureringscase.

Concept leverer programvare for kontantstyring og konsolidering som Agresso ønsker å integrere i sitt system. Det franske selskapet har et solid markedsapparat i Frankrike og det sørlige Europa.

Omsetningen i 1997 var på 220 millioner franc, og Concept har 350 ansatte.

Selskapet kjøpes fra det franske investeringsselskapet CDR (Consortium de Realisation) for 10 millioner franc og inntil 54 mill franc i en kortsiktig låneramme.

Etter oppkjøpet vil 80 til 90 prosent av Agressos omsetning skje utenfor Norge. Samtidig vil 75 prosent av de ansatte befinne seg i utlandet. Agresso har nå en utenlandsk eierandel på omtrent 45 prosent. Derfor mener selskapet at det må vurdere å notere aksjene også på en utenlandsk børs, sannsynligvis Paris eller London.

Selskapet og budprosessen er tidligere omtalt i artikler du finner i høyre marg. Her finner du også omtaler av resultatutviklingen i Agresso.

Til toppen