Agresso lover fri tilpasning

Økonomisystemleverandøren Agresso har lisensiert Microsoft VBA for å la kundene tilpasse og skreddersy neste versjon av Agresso.

Økonomisystemleverandøren Agresso har lisensiert Microsoft VBA for å la kundene tilpasse og skreddersy neste versjon av Agresso.

I kappløpet om å koble sine økonomisystemer til omverdenen, har Agresso tatt et langt steg: Selskapet har lisensiert Visual Basic for Applications 6.0 fra Microsoft.

Dermed vil kundene selv kunne tilpasse og forandre utseende og virkemåte for det mellomstore økonomisystemet. Visual Basic blir kort sagt limet mellom Agresso og andre applikasjoner som skal utveksle data.

Agresso sier Visual Basic også vil la dem tilpasse og bytte språk i neste versjon langt raskere enn i dag.

Til toppen