Agresso og Electric Farm samarbeider

Konsolideringene blant internettkonsulentene fortsetter, og denne gang er det Agresso og Electric Farm som innleder et tettere samarbeid.

Konsolideringene blant internettkonsulentene fortsetter, og denne gang er det Agresso og Electric Farm som innleder et tettere samarbeid.

Agresso Group ASA og Electric Farm innleder et tett samarbeid innen fast- og mobilt Internett fremkommer det av pressemelding fra selskapene.

Målet med avtalen er at partene i fellesskap skal utvikle internettløsninger for Agresso sin kundebase i Norge og internasjonalt. Electric Farm vil opptre som en underleverandør i ulike prosjekter mot Agressos kunder. Dette vil være løsninger både for fast- og mobilt Internett innen områder som publisering, e-handel, prosjektstyring, portaler, både innen offentlig og privat sektor.

Det sentrale i utviklingen vil være integrasjon mot Agressos eksisterende og fremtidige løsninger for e-business, Agresso Business World.

- I første rekke vil dette åpne for markeder som vi ikke har vært i før, og da spesielt utenlandske markeder, sier administrerende direktør Nils Petter Liljedahl i Electric Farm til digitoday.no. Så langt har vi identifisert 3-4 prosjekter som vi alt har begynt å jobbe på, men jeg kan desverre ikke uttale meg noe om størrelsen av disse oppdragene, annet enn at vi har en normal oppdragsstørrelse fra 0,5 til 2 millioner kroner.

Vi har begynt å arbeide direkte sammen med salgsstyrken til Agresso for å synliggjøre for dem våre produktplattformer, slik at noen nye dører kan åpnes for Electric Farm, fortsetter Liljedahl.

Samarbeidet har kommet i stand som et resultat av at Agresso har fått henvendelser som de selv ikke har hatt ressurser til å kunne påta seg. Prosjektene som vil bli satt i gang vil skje i regi av Agressos egen forretningsenhet for Internett konsulenttjenester og systemintegrasjon, Agresso Profero.

- Agresso har valgt Electric Farm fordi vi ønsket å bli partner med et uavhengig, kompetent og stort utviklingsmiljø innen fast- og mobilt Internett i Norge. Vår ambisjon er å ta med oss Electric Farm ut i Europa, slik at vi sammen kan tilby de fremste løsningene innen den nye økonomien til eksisterende og nye kunder.", sier administrerende direktør Sverre K. Kjenne i Agresso Group. Enda sterkere integrasjon mellom Electric Farm og Agresso Profero vurderes fortløpende av partene.

I dag teller Electric Farm 75 mann fordelt på kontorer i de store byene i Norge. Agresso på sin side har ca. 500 personer

Til toppen