Agresso overtar kanadisk forhandler

Agresso Group ASA har undertegnet en intensjonsavtale om kjøp av alle eller en majoritetsandel av aksjene i børsnoterte Visionary Solutions Corp. med 70 ansatte og en forventet 1997-omsetning på 8 millioner kanadiske dollar.

Agresso Group ASA har undertegnet en intensjonsavtale om kjøp av alle eller en majoritetsandel av aksjene i børsnoterte Visionary Solutions Corp. med 70 ansatte og en forventet 1997-omsetning på 8 millioner kanadiske dollar.

Avtalen forventes sluttført i løpet av september, heter det i en pressemelding. Ved full overtakelse innebærer intensjonsavtalen at prisen blir 28,7 millioner kroner.

Visionary Solutions startet opp i 1990 med virksomhet innenfor prosjektledelse, systemutvikling og systemintegrering. I 1996 var omsetningen 4,1 millioner kanadiske dollar (22 millioner kroner). I 1997 forventes en omsetning på 8 millioner kanadiske dollar (42 millioner kroner). Selskapet er børsnotert i Alberta, og har vært forhandler for Agresso siden juni i fjor.

Overtakelsen vil gi Agresso en organisasjon på 70 ansatte som skal håndtere markedet i USA og Canada. Visionary Solutions skal fokusere på salg av Agressos regnskapssystem med tilhørende konsulenttjenester. Agresso vil få 250 ansatte, hvorav 140 utenfor Norge.

Ifølge administrerende direktør Thorolf Kildal i Agresso Group ASA er interessen så betydelig i Canada og USA at man finner det hensiktsmessig å kjøpe en eksisterende organisasjon, fremfor å bygge opp alt i egen regi.

Til toppen