AI kan brukes til svært mye. Også til gode, gammeldagse bilbaner

Sommerprosjekt for studentpraktikanter hos Oracle og Accenture.

AI kan brukes til svært mye. Også til gode, gammeldagse bilbaner
Racerbil i full fart ut av en sving på Oracles bilbane under JavaZone 2019. I bakgrunnen skimtes én av de mange små datamaskinene som brukes til å styre racerbilen autonomt. Foto: Harald Brombach

OSLO SPEKTRUM (digi.no): Bruken og nytteverdien av kunstig intelligens kan noen ganger være vanskelig å forstå. Derfor er det fint at dette kan demonstreres på arenaer som er velkjente for mange. For eksempel en god, gammeldags bilbane.