Air Touch klar i Polen

Et av verdens største selskap innenfor GSM-mobiltelefoni, har nå klart sitt mobilnett i Polen.

Et av verdens største selskap innenfor GSM-mobiltelefoni, har nå klart sitt mobilnett i Polen.

Nettet etableres bare sju måneder etter at Air Touch Communications fikk konsesjon for sitt nett i Polen. Firmaet operer under navnet "Plus GSM" og tilbyr sine tjenester med utgangspunkt i Warszawa. Planene er å raskt ekspandere til 27 større polske byer, slik at mobilnettet dekker 40 prosent av landets 40 millioner innbyggere.

AirTouch eier vel 20 prosent av selskapet "Plus GSM", og er selskapets ledende tekniske partner. Selskapet står for design, konstruksjon og opereringen av dette GSM-nettverket. Andre partnere i "Plus GSM" er blant annet Tele Damnark AS, polens største oljeraffineri, landets ledende kobbergruveselskap og det polske "Statnett".

Air Touch er verdens største selskap for mobiltelefoni, og betjener flere GSM-kunder enn noe annet selskap. Blant annet har selskapet en nøkkelrolle i bygging og drift av GSM-nettverk i åtte land; Belgia, Tyskland, India, Italia, Polen, Portugal, Spania og Sverige. I disse landene har selskapet over tre millioner kunder, som er en økning på 100 prosent det siste året.

I Polen eksisterer det to mobiloperatører fra før. Det er ventet at landets raskt voksende økonomi, gjør at mobilmarkedet snart skal ta av. Air Touch skal i løpet av året ha bygd ut over 300 bakkesendere i nettverket som skal betjene mobilkundene.

Air Touch er et internasjonalt selskap for trådløs kommunikasjon. Forretningsinteressene er i hovedsak i USA, Belgia, Tyskland, India, Italia, Japan, Polen, Portugal, Sør-Korea, Spania og Sverige, samt i satelittsystemet Globestar. Selskapet har hovedbase i San Fransisco og har over 6,7 millioner kunder.

Til toppen