Airbus advarer EU mot Microsoft-dom

Flyfabrikanten Airbus frykter at EUs Microsoft-dom kan få negative følger for dem.

Flyfabrikanten Airbus frykter at EUs Microsoft-dom kan få negative følger for dem.

Den europeiske flyfabrikanten Airbus har levert en begjæring («petition») til EU-kommisjonen der den advarer at dommen i monopolsaken mot Microsoft kan få negative følger for hvordan de kan oppføre seg overfor sitt marked.

I en uttalelse tar Microsoft begjæringen fra Airbus til inntekt for sin anke mot dommen, og hevder den bekrefter at «de negative følgene av EU-kommisjonens avgjørelse vil merkes langt utenfor programvarebransjen». Overfor telegrambyrået Reuters presiserer Airbus at de tar opp bestemte juridiske sider ved dommen, og at de ikke ønsker å ta noe helhetlig standpunkt for Microsoft mot dommen.

En talsperson for EUs ankeinstans sier til Reuters at den eneste formelle muligheten for å få behandlet en innsigelse mot dommen, er å levering en begjæring til fordel for en av partene. Det er ikke anledning til å levere generelle innsigelser.

Ifølge Wall Street Journal frykter Airbus at dommen kan legge uønskede begrensninger på deres valg og behandling av underleverandører. En britisk ekspert på europeisk selskapsrett sier til Bloomberg News at Airbus kan frykte at EU-kommisjonens prinsipielle avvisning av bunting kan brukes mot dem dersom de ønsker å legge ny teknologi til sine produkter. Airbus har avstått fra å kommentere hva de faktisk protesterer mot, og begjæringens detaljer er ikke offentliggjort.

Amelia Torres, talsperson for EUs konkurransekommissær, siteres i flere medier dit hen at man i EU ikke kan se hvordan Microsoft-dommen kan få negative følger for Airbus.

Behandlingen av Microsofts krav om å utsette straffetiltakene i påvente av en kjennelse i ankesaken, starter i Luxemburg 30. september. Kravet gjelder ikke boten på 497 millioner euro som allerede er betalt.

En talsperson for Airbus-konkurrenten Boeing bekrefter i en e-post til Wall Street Journal at Microsoft har oppfordret dem til å levere en tilsvarende begjæring til EU som Airbus. Boeing sier de vurderer denne henvendelsen. Ifølge Airbus kom deres begjæring på eget initiativ, ikke som følge av noen henvendelse fra Microsoft.

Til toppen