Ajax gjør nettleserne smartere

Etter en lang periode med tynne klienter, er Ajax-plattformen i ferd med å snu trenden. Det mener Holger Zobel i Accenture.

Etter en lang periode med tynne klienter, er Ajax-plattformen i ferd med å snu trenden. Det mener Holger Zobel i Accenture.

Ajax, en mye omtalt teknologiplattform hvor velkjente teknologier som XHTML, CSS og JavaScript benyttes sammen med XMLHttpRequest-objektet, skal kunne gi brukere av webapplikasjoner en bedre opplevelse enn med mer statiske løsninger. Ajax gjør det mulig å utveksle data med en webserver asynkron med lastingen av websiden. Dette gjør at deler av siden kan oppfriskes med nye data så snart brukeren har bedt om dette, uten at hele siden må lastes på nytt. En slik funksjonalitet skal gjøres applikasjonen raskere og smidigere å bruke.

digi.no har snakket med Holger Zobel, leder for Accentures Custom Solution Architecture-gruppe i Norge, om nettopp Ajax. Han mener at Ajax er en naturlig utvikling som gjør nettleserne litt mindre «dumme».

- Dette er en del av modningsprosessen fra veldig «dumme» klienter til den litt tjukkere klienten, sier Zobel. Han er glad for utviklingen. For etter at JavaScript lenge har vært for «fy fy» å regne, fungerer det i dag stort sett godt på tvers av nettlesere på grunn av bedre standardisering.

Zobel mener de aller fleste moderne nettlesere har relativt god støtte for teknikkene Ajax benytter.

Selv om Zobel mener at Ajax er en del av en naturlig utvikling, mener han at teknikken har kommet brått på. Accenture har presentert Ajax-baserte løsninger for kunder og jobbet med noen piloter, men det har ikke levert en ferdig løsning ennå. Nå er det da heller ikke slik at kundene spesifikt ber om Ajax-baserte løsninger.

    Les også:

Støtten for Ajax i utviklingsverktøy er begrenset. Som testverktøy framhever Zobel først og fremst Mozillas JavaScript-debugger. Men han mener at alle store utviklingsverktøy vil ha god støtte for Ajax innen to år.

Det er også en ulempe at Ajax er såpass umodent.

- Det finnes mange fragmenterte rammeverk for Ajax nå, sier Zobel, men trekker samtidig fram fordelen med at det ikke er noen utrullingsproblematikk, siden Ajax ikke krever noen form for plugins eller lignende i nettleserne. En utfordring er likevel brukere som av sikkerhetsgrunner har slått av JavaScript i nettleseren. Disse må håndteres spesielt, hvis det ikke skal kreves at de midlertidig skrur på støtten.

Zobel mener at i framtiden vil alle webapplikasjoner bruke Ajax i en eller annen grad. Han anbefaler nå testing av Ajax i bedriftsinterne applikasjoner, noe som skal kunne gjøre disse rikere og bedre tilpasset bruken. Han mener at Ajax med fordel vil kunne brukes på litt komplekse nettsteder, for eksempel i forbindelse med bestilling av flybilletter, hvor brukeren må gå gjennom mange steg.

- Ajax vil klart kunne gi brukerne av slike tjenester en bedre opplevelse, sier Zobel.

Også på serversiden kan Ajax gi fordeler.

- Ajax gir mulighet for bedre skalering, siden det ofte er mindre data som må leveres for hver oppdatering av websiden. Dette fører til at mindre arbeid på gjøres på serversiden.

Zobel kjenner ikke til noen norsk nettsteder som har tatt i bruk Ajax. De mest kjente eksemplene internasjonalt er Amazons A9 Search, Flickr, GMail, Google Suggest og tjenester relatert til Google Maps.

Til toppen