Ajax-utviklere foretrekker åpen kildekode

En undersøkelse tyder på at svært få benytter kommersielle Ajax-verktøy.

En undersøkelse tyder på at svært få benytter kommersielle Ajax-verktøy.

Ajaxian.com, et av de mer kjente nettstedene for utviklere av Ajax-løsninger (Asynchronous JavaScript and XML), publiserte i desember resultatene av en undersøkelse blant nettstedet lesere, hvor leserne blant annet ble spurt om hvilke Ajax-produkter og JavaScript-biblioteker de benytter i forbindelse med Ajax-utvikling. Mer enn 2500 lesere svarte på undersøkelsen, som er interessant, selv om den nok ikke er representativ for alle verdens Ajax-utviklere.

Kun 13 prosent av deltakerne i Ajaxians undersøkelse oppga at de skriver Ajax-løsninger helt fra bunnen av. De øvrige benytter ett eller flere biblioteker, rammeverk eller verktøysett.

Undersøkelsen viser at utviklerne har tatt i bruk en svært stor samling av Ajax-produkter. I alt 241 ulike produkter ble oppgitt i undersøkelsen. Tilsvarende tall for 2005 og 2006 var henholdsvis 36 og 170.

Ajax som begrep ble først innført i 2005, men løsninger for asynkron oppdatering av innholdet på websider har eksistert i hvert fall siden 1996, da Microsoft innførte IFRAME-elementet i Internet Explorer 3. Dagens Ajax-løsninger benytter XMLHttpRequest-objektet for lasting av data. Også dette er en Microsoft-teknikk som først ble tatt i bruk av Outlook Web Access-løsningen som ble levert med Exchange Server 2000 og som fikk støtte fra og med Internet Explorer 5. Senere har de fleste nettlesere fått støtte for XMLHttpRequest, og det pågår nå et arbeid i W3C for å standardisere XMLHttpRequest.

Til tross for at teknologiene er godt etablerte, finnes det relativt får kommersielle produkter som gjør det enklere for utviklere å lage Ajax-baserte løsninger. Ifølge Ajaxians undersøkelse er det kun Backbase som ligger på topp 10-listen over de mest benyttede produktene, men den høye plasseringen kan skyldes at Backbase også er tilgjengelig i en «community-utgave».

Selv om markedet for Ajax-produkter er veldig fragmentert, er det visse produkter som skiller seg ut. Dette gjelder både godt etablerte produkter som PrototypeJS og det relaterte Script.aculo.us, men også ferskere produkter som jQuery og Ext JS. Disse produktene utgjør topp 4 i undersøkelsen og benyttes alle av mellom 20 og 35 prosent av leserne.

Dataene fra undersøkelsen er gjengitt her, men Ajaxians egen analyse av svarene finnes her.

Til toppen