Aker Kværner satser på e-læring

Edvantage group har inngått en toårig e-læringsavtale Aker Kværner, verdt to millioner kroner.

Edvantage group har inngått en toårig e-læringsavtale Aker Kværner, verdt to millioner kroner.

I løpet av 2005 har Aker Kværner utviklet et e-læringskurs for å lære opp ansatte i prosjektmodellen PEM. PEM-kurset vil distribueres globalt til ansatte i Aker Kværner. Aker Kværner og Edvantage group har signert en to års avtale med en initial verdi på 2 millioner kroner som inkluderer utrulling av PEM kurset og et egenutviklet helse-, miljø-, og sikkerhetskurs, en serviceavtale samt en konsernlisens på Edvantage groups Learning Gateway, heter det i en pressemelding.

- Utrullingen av PEM og HMS er veldig viktig for Aker Kværner, og er et viktig skritt i utviklingen av Aker Kværners kjernekompetanser. Administrerende direktør Inge Hansen overvåker personlig prosjektets progresjon. Det er kritisk for Aker Kværner å sikre en felles forståelse for vår prosjektmodell og øke fokuset på HMS. Utrullingen starter i oktober og vil bli distribuert globalt i Aker Kværner i løpet av noen måneder. Det er også en mulighet for at andre deler av Aker gruppen vil få tilgang til Learning Gateway, sier Hege Dillner, «Vice President Group Human Resources», som er ansvarlig for prosjektet.

- Vi vil bruke e-læring for å styrke sentrale initiativer gjennom Aker Kværner Academy. I tillegg til distribusjon av PEM og HMS kursene, har Edvantage group integrert Microsoft e-læringskurser MELL på vegne av Aker Kværner. For å distribuere kursene bruker vi Edvantage groups Learning Gateway fortsetter Hege Dillner. Vi valgte Edvantage group på grunn av sin erfaring med liknende prosjekter hos andre store organisasjoner med tilsvarende behov som oss, samt at de var bra verdi for pengene, sier Dillner.

Til toppen