Akers Mic Online vurderer utflytting

Forbud mot parallellimport og myndighetenes sløve oppfølging av momsinnkreving på CD-import, oppgis som grunner for at Akers Mic vurderer å flytte deler av online-virksomheten til USA. - Jeg orker snart ikke mer av sykepleierne, gårdbrukerne og prestene på Stortinget, sier Trond Wikborg, gründer i Akers Mic.

digi.no skrev i går at onlinebokhandleren Amazon.com skal slå seg inn på musikkmarkedet i løpet av året. I fjor høst gikk tre store, britiske plateforretninger på nett, og nå skjelver store amerikanske online-aktører som CDnow og N2K i buksene på grunn av den stadig hardere konkurransen.

Norske Akers Mic er mer opptatt av nasjonal problematikk.

Platekjeden har brukt nærmere fem millioner kroner på å utvikle onlinekonseptet sitt og omsatte i fjor for rundt 3,9 millioner kroner i totalsalg på multimedie- og musikkprodukter over web. Dette er lavere enn målet for 1997 om en omsetning på 4,5 millioner kroner, og utgjør kun rundt to prosent av totalomsetningen for hele musikk-kjeden i fjor.

Det er først og fremst multimedieprodukter som nettbrukerne bestiller, og ifølge markedsføringsbladet Kampanje satser Akers Mic på en sterk økning til seks millioner kroner i netto omsetning i 1998.

Likevel er dette bare peanøtter i forhold til det verdensomspennende potensialet som Akers Mic har.

Gründer Trond Wikborg hevder at den manglende onlinesuksessen skyldes norske rammebetingelser som hindrer musikkforhandlerens konkurransedyktighet i forhold til internasjonale konkurrenter.

- Jeg har prinsipielt ikke noe i mot at Amazon.com entrer musikkmarkedet. For vår del spiller det ikke så stor rolle fra eller til om det kommer nye internasjonale aktører. Det vi sliter med, er norske barrierer som gjør at konkurransen på salg av plater ikke blir den samme for alle aktørene, sier Wikborg.

Han har i lengre tid syslet med planer om å flytte bestillings- og ekspedisjonsbiten på onlinedelen til USA for å unngå forbudet mot parallellimport. Dermed kan han forsyne det norske markedet med billigere internasjonale CD-er.

Høyre varslet i april fjor at de ville parallellimport-restriksjonene til livs og ville ha med mellompartiene. Debatten blusset opp igjen like før jul da Høyre benyttet en rapport fra Stiftelsen for Næringslivsforskning (SNS) som konkluderte med at det er lite som tyder på at forbudet har har hatt positiv betydning for norsk musikk og norske artister.

Denne effekten var forutsetningene som ble satt av Stortinget da forbudet ble innført i 1993.

International Federation of the Phonografic Industry, IFPI Norge, gikk sterkt imot denne konklusjonen og illustrererte dette blant annet med en betydelig økning i innsendte bidrag til Spellemannsprisen i løpet av 90-tallet.

En ringerunde til de ulike mellompartiene, som nå sitter i regjeringsposisjon, viser at det er vanskelig å få ut faste standpunkt på området. KrF mener at de har gått mot å oppheve importforbudet siste gang dette ble tatt opp av Høyre, mens Venstre ikke har saken nedfelt i programmet og Senterpartiet skal ringe tilbake - noe de aldri gjør.

Trond Wikborg benytter sjansen til å sparke norske politikere på de ømmere delene.

- Du kan kanskje ikke forvente mer av et storting fylt med sykepleiere, prester og gårbrukere, sier han.

Imdlertid er det Wikborgs oppfatning om at konkurrentene utnytter mulighetene til å eksportere billigere til Norge, som gir ham den største hodepinen. Han påstår at tollvesen og statlige Posten ikke greier å kreve inn moms og avgifter på de importerte produktene fra amerikanske leverandører.

Dermed taper Akers Mic konkurransen på pris.

En nettbruker kan bestille CDer fra for eksempel onlinebutikken CDnow med en utsalgspris på eksempelvis 13 dollar (rundt 99 kroner etter dagens kurs) per CD. Inkludert frakt, kommer platene billigere frem hvis det ikke blir innkrevd moms av total kostnad på forsendelsen. Inkludert 23 prosent moms av totalkostnaden (pris pluss frakt) skal snittprisen på CDene egentlig ligge betydelig høyere (dette gjelder når moms overstiger 50 kroner per sending. Alle CD-forsendelser under 220 kroner, inkludert kjøp, frakt og porto i totalsummen, slipper unna moms.)

Wikborg opplyser at med en innkjøpspris på 99 kroner, er gjennomsnittlig utsalgspris på CDer i Norge 136 kroner.

- Tollvesen og postverk greier ikke å overholde de reglene som er lagt ned av myndighetene for innkreving av 23 prosent moms og går glipp av mange millioner kroner til statskassen, påstår Wikborg.

Han mener at private distribusjonsselskap, som UPS og Federal Express, er mye flinkere til å sørge for at reglene for innkreving av avgifter på tvers av landegrensene blir overholdt.

Wikborg er likevel på offensiven når det gjelder levering av produktene sine:

- Vi skal få til leveringer på dagen i Norge med leveranser som ikke koster for mye. I dag tar utsendelsene mellom 48 og 64 timer. Pizzaselskapene greier det jo med en kostnad på rundt 25 kroner per levering, sier Wikborg som har tro på at Akers Mic har de konkurransefortrinnene som skal til både på det norske og internasjonale markedet når det gjelder utvalg av musikk.

- Vi har et spesielt opplegg for den amerikanske rockegruppen Rainmakers som ikke selger sine varer på det amerikanske markedet. Vi eksporterer også japanimport som amerikanerne ikke får tak i i USA. Dessuten hindrer de amerikanske myndighetene salg av "independent" musikk fra andre deler av verden. Der har vi også et potensial, sier han.

Postens informasjonsdirektør Petter Skjelstad stiller seg uforstående til påstanden fra Wikborg om at Posten skal ha noe ansvar for innkreving av statlige moms og avgifter og ber Akers Mic-sjefen komme med noen eksempler.

- Det er bare i enkeltstående tilfeller vi gjør slike ting på vegne av tollvesenet. Det er tollvesenet som har ansvaret for å gjøre denne jobben, sier han.

I Oslo og Akershus Tolldistrikt stiller de seg også uforstående til hva Wikborg mener. De sier at de ikke spiller noen rolle om varen blir bestilt over Internett, per telefon eller via kupong i avis. Varen blir fortollet uansett. De mener det må være online-nedlasting av musikk han snakker om. Det innrømmer tollerne ikke å ha noen mulighet for å sjekke

Det lyktes ikke digi.no å få tak i Trond Wikborg for ytterligere kommentarer på Postens og tollvesenets respons.

Til toppen