Akselerert vekst i Telenor

Men det finnes utfordringer utenom Vimpelcom og India.

Akselerert vekst i Telenor

Men det finnes utfordringer utenom Vimpelcom og India.

I fjerde kvartal 2010 økte Telenor omsetningen med 11 prosent til 24,9 milliarder kroner, regnskapet som ble lagt fram i dag. Den organiske veksten er 8 prosent.

Driftsresultatet (EBITDA) økte med 4 prosent til 7,18 milliarder kroner. EBITDA-marginen er 28,9 prosent, to poeng svakere enn for et år siden. Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser er ned 3 prosent, til 2,10 milliarder kroner.

Regnskapet viser ellers en reduksjon i investeringer på 31 prosent, til 3,78 milliarder kroner. Kontantstrømmen mer enn doblet, fra 1,48 milliarder kroner til 3,40 milliarder.

For hele året 2010 økte omsetningen med 5 prosent til 94,8 milliarder kroner. Den organiske veksten er 6 prosent. Driftsresultatet er 29,2 milliarder kroner, 5 prosent lavere enn i 2009. EBITDA-marginen er 30,8 prosent, 3,8 poeng dårligere enn året før. Resultatet etter skatt er 14,3 milliarder kroner, en økning på 66 prosent. Investeringene er redusert med 26 prosent, til 11,7 milliarder kroner. Kontant strømmen er økt med 20 prosent til 17,9 milliarder kroner.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av året er 19,3 milliarder kroner, 27 prosent mindre enn ved utgangen av 2009.

Telenor framhever en mobilabonnentsvekst på 8 millioner i fjerde kvartal og 23 millioner i 2010. Virksomheten i India, Uninor, trakk inn 4 millioner ny abonnenter alene. Inkludert 92 millioner abonnenter i Vimpelcom, har Telenor nå 203 millioner abonnenter.

Situasjonen i India beskrives ellers som «reguleringsmessig utfordrende». Telenor risikerer å miste lisensen som følge av mulige uregelmessigheter begått av sin indiske partner før partnerskapet ble inngått.

Telenor er sterkt imot Vimpelcoms kjøp av egyptiske Wind Telecom, som beskrives som finansielt usunn og i strid med Telenors strategiske interesser. De har henvendt seg til en voldgiftsdomstol i London for å forsvare sin eierandel mens de prøver å hindre oppkjøpet vedtatt av styret i Vimpelcom.

I 2011 anslår Telenor en organisk vekst i omsetningen i overkant av 5 prosent, og en EBITDA-margin på 31 prosent, altså omtrent på høyde med 2010.

Om virksomheten i Norden og Sentral-Europa heter det at skjerpet konkurranse i noen av markedene krever «en innovativ tilnærming til markedet og ytterligere kostnadskutt».

I Norge opplever Telenor nullvekst. Mobilvirksomheten omsatte for 3,42 milliarder kroner i fjerde kvartal mot 3,40 milliarder kroner i samme kvartal 2009. Fasttelefoni, bredbånd, datatjenester med mer omsatte for 3,26 milliarder kroner, det samme som for et år siden. Samlet sett er omsetningen 6,68 milliarder kroner i fjerde kvartal, 20 millioner kroner mer enn i fjor.

Den gjennomsnittlige månedsomsetningen per norske mobilabonnent har falt fra 307 kroner til 303 kroner, samtidig som Telenor har mistet 7000 mobilabonnenter, 25.000 fasttelefonabonnenter og 4000 bredbåndsabonnenter. Nedgangen i tallet på mobilabonnenter skyldes tap av kontantkortabonnenter, forklares det i kvartalsmeldingen.

Utfordringene er med andre ord ikke begrenset til Vimpelcom og India.

Til toppen