Aksjemarkedets bumerang - rett i nakken!

Aksjemarkedet har fått en bumerang rett i nakken, og det på verst mulig tidspunkt.

Aksjemarkedet har fått en bumerang rett i nakken, og det på verst mulig tidspunkt.

IT-aksjene falt sammen med resten av børsen rundt tre prosent i løpet av onsdagen. Likviditeten var meget lav, og fallet var ikke direkte begrunnet med selskapsspesifike nyheter.

Et spesielt trekk ved onsdagen var at Merkantildata fortsatte nedover på tross av at salgspresset nå burde være borte. En årsak kan være at enkelte investorer som normalt bidrar med god likviditet nå er så søkklastet med Merkantildata-aksjer at de ikke har plass til mer.

Noen investorer ble i dag også dynget ned i Nera-aksjer. Det var ingen overraskelse, men sikkert like ubehagelig uansett.

I mangel av de helt store selskapsnyhetene fokuserer vi i dag heller på markedets funksjonsmåte, eller skal vi si dysfunksjon?

Finansavisen skrev onsdag at utenlandske investorer vurderer Oslo Børs som en "innsidebørs", og har lavt tillit til informasjon fra selskapene som er notert ved børsen.

Det var da litt av en overraskelse!

Vi legger til, for egen regning:

  • Meglerhus som leker bruktbilselgere på vegne av de selskapene corporate-avdelingen jobber for.
  • Meglere og analytikere som ikke vil siteres, men som likevel får dominere pressens børsdekning.
  • Investorer som ikke gjør selvstendige vurderinger av de bransjene de investerer i, og aller minst selskapene eller selskapenes ledelse.
  • Avis(er) og nyhetstjenester som driver enkilde-journalistikk og kjører aksjer opp på rene rykter.
  • En Børs, et Tilsyn og et Politi som ikke er i stand til dømme innsidehandel som skjer midt på gata i fullt dagslys.
  • En prising av informasjon fra Oslo Børs Informasjon som utestenger andre enn de etablerte aktørene.

Bare for å nevne momenter vi snubler over i farten.

Oslo Børs er fremdeles et "Mikke Mus marked" slik det har vært i alle år.

Vi tillot oss i mars måned å påpeke at slik markedet behandlet IT-aksjene så minnet det hele om en kveld på Bjerke Travbane.

Hensikten med kommentaren var ikke bare å peke på at aksjer som ASK og Tandberg Data var nokså spenstig priset på kurser rund 100 kroner. Vi ønsket primært å påpeke at slik markedsaktørene - og de som lever med dem - opptrer så, skapes det en fallhøyde som er farlig stor. Når markedet først går i feil retning blir denne "dysfunksjonaliteten" meget farlig.

Denne adferden skjer med de noterte selskapenes fulle velsignelse (kanskje med unntak av selskap som Norsk Hydro).

Det ser vi i fullt monn i dagens marked. Utlendingen lemper ut aksjer selv i sterke selskap som Merkantildata. Emisjoner blir utsatt eller lander i fanget på garantistene og likviditeten faller til et nivå hvor markedet ikke fungerer.

På toppen av dette har Oslo Børs - godt hjulpet av noen grå finansmarkeds-eminenser - funnet ut at vi har slettes ikke noe behov for å være med på noen felles nordisk børs.

Tenk det.

Det kursfallet vi har sett ved Oslo Børs i år skyldes selvsagt både en generell børsnedgang internasjonalt og usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Norge og verden ellers.

Mye av kursfallet skyldes dessverre også et uprofesjonelt marked.

Det er det de børsnoterte selskapene som får svi for, og det koster dem meget dyrt. Men det er deres egen bumerang de nå får i nakken.

Noen bedring ser vi trolig ikke før Oslo Børs blir del av ett større marked.

Inntil da får vi leve med både innsidehandel og inkompetente jyplinger som blir millionærer på å selge Opticom-aksjer til taxisjåfører.

Til toppen