JUSS OG SAMFUNN

Aksjeskandale ryster Mercury

Det er avslørt grov fortjeneste på juks med aksjeopsjoner, og Mercurys toppledelse har gått av.

3. nov. 2005 - 11:00

I går skulle Mercury, en kjent leverandør av løsninger for å optimere IT-systemer fra et forretningsmessig synspunkt – alt fra kvalitetstesting av kode til ytelsesovervåking av nettbutikker – levert sine tall for tredje kvartal.

I stedet eksploderte en skandale knyttet til juks med aksjeopsjoner.

Selskapets administrerende direktør og styreformann Amnon Landan, finansdirektør Douglas Smith og juridisk direktør Susan Skaer har måttet søke avskjed. Regnskapet må gjennomgås på nytt, og selskapet risikerer å bli tatt av børs dersom det ikke kan levere korrekte tall innen utgangen av november.

I likhet med svært mange andre amerikanske IT-selskaper, har Mercury brukt aksjeopsjoner som motivasjonsfaktor for toppledelsen. Det ble kjent i går at en intern granskning har avdekket 49 tilfeller der det er oppgitt feil dato for når opsjonen ble gitt. Ifølge rapporten som Mercury har levert til USAs konkurransetilsyn Securities and Exchange Commission (SEC) gjelder feildateringen «et overveldende flertall» av opsjonsavtaler innvilget i perioden fra januar 1996 til april 2002. Den interne granskningen ble iverksatt i juni som følge av en henvendelse fra SEC i november i fjor.

Ved å tilbakedatere opsjonene har lederne som har fått avtalene kunnet kjøpe aksjer til lavere pris, og tjene mer da de solgte dem.

Ifølge granskningen opphørte denne praksisen rundt april 2002 da det ble innført strengere intern kontroll.

Det slås fast i granskningsrapporten at toppsjef Landan, finansdirektør Smith og juridisk direktør Skaer var oppmerksomme på feildateringen, at de personlig tjente på praksisen, og at de visste eller burde ha visst bedre. Det heter videre at Landan også har feilrapportert minst tre datoer for når han solgte aksjer, slik at han kunne rapportere lavere gevinst til skattemyndighetene enn den han faktisk realiserte. Dette forholdet er straffbart også for selskapet.

I perioden etter 1995 skal Landan ha betalt 5,5 millioner dollar for 813 000 opsjoner, og solgt 1,04 millioner aksjer for til sammen 73,6 millioner dollar. Det har ikke vært mulig å bringe på det rene høyaktig hvor stor del av gevinsten som kan føres direkte tilbake til feildaterte aksjeopsjoner.

Skaer tjente 1,1 millioner dollar på 65 170 opsjoner, mens Smith realiserte en gevinst på 2,7 millioner dollar på sine 120 000 opsjoner, i følge tall fra Thomson Financial sitert i Wall Street Journal.

Ny CEO i Mercury blir president og COO («chief operating officer») Anthony Zingale. Han har utgitt en erklæring der det heter at han tror på selskapets teknologi og forretningsmodell.

Ifølge Wall Street Journal skal opptil 40 Silicon Valley-selskaper være i ferd med å gjennomføre tilsvarende granskninger på oppfordring fra SEC, og flere skandaler kan ventes avslørt.

Mercurys aksjekurs stupte fra 35,00 dollar til 25,66 dollar da granskningen ble kjent.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.