Aksjesparerforeningen vil se på Norman-saken

Fredagens fadese hos Norman, men utsendelse av en børsmelding som ikke helt holdt vann, skaper uro også hos aksjemarkedets vaktbikkje, Aksjesparerforeningen

Administrerende direktør Knut T. Traaseth i Aksjesparerforeningen liker ikke den utviklingen som man kan se børsmeldingene på Oslo Børs har tatt. Disse har etterhvert fått et sterkt preg av pressemeldingsstil og ofte med en overdrevet positiv vinkling.

Disse meldingene er ment å være et informasjonsverktøy til markedet som informative, objektive og med optimal sannhetsgehalt. Det har man etterhvert sett at de ikke har. Ingen børsmelding skal være slik at den forleder en investor til å hverken kjøpe eller selge aksjer, ivrer Traaseth på telefon med Digitoday.no.

Med introduksjonen av internetthandel har reaksjonstiden for investorer gått betraktelig ned. Markedet tar informasjon og iverksetter ordrer mye raskere nå enn tidligere. Følgelig er det ofte for sent at selskapene kommer med en korreksjon eller presisering i etterkant. Da har allerede investoren gjort sine investeringer på feil grunnlag, fortsetter adm. dir i Aksjessparerforeningen videre.

Det synes derfor som en veldig uheldig fremgangsmåte Norman hadde fredag, og dersom det viser seg at sannhetsgehalten i børsmeldingene som er blitt sendt markedet ikke er god nok, kan det være aktuelt for Aksjesparerforeningen å se nærmere på denne saken.

Men det er i utgangspunktet Oslo Børs sin oppgave å forfølge slike saker, med det regelverk som finnes.

Aksjesparerforeningen vil også vurdere å se på om de skal ta opp den nevnte utviklingen som børsmeldingene ved Oslo Børs er i ferd med å ta, og om det eksisterende regelverk og mulige reaksjoner som effektive nok. Traaseth refererer til at dette har vært et spesielt problem i gråmarkedet hvor selskapene har pumpet ut positive pressemeldinger, med spesiell henvisning til ASP-selskapet Telecomputing.

Men her finnes ikke det samme regelverket som man har for selskapene på Oslo børs uten at det fritar dem for sine forpliktelser til investorene.

Fredagens Norman-sak om kontrakt som ikke var kontrakt:

Til toppen