Aksjon 2000 i gang for fullt

- Aksjon 2000 skal være en veileder og en pådriver for både privat og offentlig virksomhet, sier Geir Jacobsen, prosjektleder for den statlig koordinerte aksjonen.

- Start nå!, er hovedbudskapet Jacobsen kommer med til landets bedrifter og kommuner.

Under en pressekonferanse i Oslo i dag understreket Jacobsen at "det er bedre på bli for tidlig ferdig, enn å komme i gang for sent".

- Dette gjelder også det økonomiske. Konsulentprisene går jo som kjent bare oppover, så jo lenger man venter, jo dyrere kan det bli, sier han.

Jacobsen oppfordrer også til at en operativ prosjektleder opprettes ved alle landets virksomheter, for å lede arbeidet for å løse år 2000-problemene. Dette behøver ikke nødvendigvis være en IT-person, men heller en person som snakker godt med både ledelsen i virksomheten, og de IT-ansvarlige.

Aksjon 2000 skal i første rekke informere og gi ekstraordinær opplæring til både privat og offentlig virksomhet, blant annet gjennom aksjonens nettsted, informasjonsbrosjyrer og det grønne Aksjon 2000 telefonnummeret, 800 6 2000.

Riktignok er aksjonen fortsatt helt i startfasen, så det er noe begrenset tilbud som tilbys, både på nettstedet og per telefon, men Jacobsen regner med at tilbudet vil bli utvidet etter hvert. Folk fra aksjonen vil også reise rundt i landet for å informere virksomheter om både problemer og løsninger.

Blant det man finner på aksjonens nettsted i dag, er lenker til informasjon om tusenårsproblemet, mulighet til å bestille brosjyrer og annen trykt informasjon, oversikt over leverandører og organisasjoner som arbeider med problemet, samt flere gode eksempler på år 2000-arbeid. Dette siste mener Jacobsen er viktig, fordi det gjør at folk kan kjenne igjen problemstillinger de selv sliter med og dermed se hvordan andre har løst dem.

Aksjon 2000 ble etablert av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for en måned siden, noe som er i tråd med Regjeringens oppfølgingsplan for håndteringen av år 2000-problemer.

Statssekretær i NHD, Odd Hellesnes, forteller at Aksjon 2000 nå består av en operativ gruppe på fem personer, samt en rådgivende referansegruppe med 17 medlemmer. Disse kommer fra både privat og offentlig sektor. Aksjonen vil være virksom fram til 31. mars år 2000 for også å kunne behandle eventuelle uforutsette problemer.

Hellesnes frykter at kommunene kan få problemer med å løse år 2000-problemene. Det er så langt Hellesnes kjenner til, ikke blitt bevilget ekstra midler for å løse disse problemene.

Tor Alfheim, leder i prosjektgruppen, mener at det heller ikke må bevilges penger sentralt for å løse dette i kommunene.

- Det er ingen forskjell mellom kommunene og bedriftene på dette området. Enhver bedrift og kommune må fordele pengene på best mulig måte, og for å løse disse problemene, må man omprioritere slik at man får løst problemene som vil oppstå.

Jacobsen mener likevel at pressen kanskje fokuserer for mye på de som er ikke er kommet ordentlig i gang ennå, istedenfor å fortelle om at mange faktisk er godt i gang med å løse problemene. Dette gjelder spesielt de store bedriftene.

Mange tror nok at det er mulig å skyve ansvaret for problemene over på leverandørene, og det er sikkert i endel tilfeller også riktig.

- Men jeg tror man kan få problemer med å hevde at leverandøren har ansvaret i forbindelse med systemer som i dag er mer enn fire-fem år gamle. Før den tid var ikke dette en så godt kjent problemstilling, sier Alfheim.

Her kan man likevel vente å se hva man gjør andre steder, for eksempel i USA, hvor det trolig blir mange søksmål.

Til toppen