Aksjon mot lurvete programvarepatenter

Electronic Frontier Foundation aksjonerer for at USAs ti verste programvarepatenter skal kjennes ugyldige..

Electronic Frontier Foundation aksjonerer for at USAs ti verste programvarepatenter skal kjennes ugyldige..

Stiftelsen Electronic Frontier Foundation (EFF) som arbeider globalt for å forsvare personvern og borgerrettigheter på Internett, har sett seg lei på det amerikanske patentkontorets lemfeldige innvilging av patenter på programvare, og organisert et prosjekt for å få kjent ti «verstinger» ugyldige: EFF Patent Busting Project.

USA og Europa har, som kjent, avvikende praksis når det gjelder å innvilge patenter. I Europa foretar patentkontorene selvstendige undersøkelser for å forsikre seg at søknaden gjelder ekte oppfinnelser, og ikke dreier seg om å skaffe seg rettigheter til noe andre står bak. I USA innvilges patenter dersom søknaden viser til oppfinnelser som det ennå ikke er søkt eller innvilget patent for. Hvis andre har tatt patent på noe du selv har utviklet, kan du saksøkes.

Når det gjelder programvare og Internett, gir denne praksisen svært selsomme utslag. EFF har satt opp denne listen over tvilsomheter:

 • «Ett klikks» e-handel (U.S. Patent No. 5,960,411.)
 • Online handlekurver (U.S. Patent No. 5,715,314.)
 • Hyperlenker (U.S. Patent No. 4,873,662.)
 • Video streaming (U.S. Patent No. 5,132,992.)
 • Internasjonaliserte domenenavn (U.S. Patent No. 6,182,148.)
 • Poppopp vinduer (U.S. Patent No. 6,389,458.)
 • Målrettede bannerannonser (U.S. Patent No. 6,026,368.)
 • Online betaling med kredittkort (U.S. Patent No. 6,289,319.)
 • Surfing innenfor rammer (U.S. Patent Nos. 5,933,841 & 6,442,574.)
 • Hierarkisk lenking (U.S. Patent No. 6,029,141.)

Patentknuseprosjektet har plukket ut ti spesifikke patenter som EFF skal forsøke å få kjent ugyldige. De er valgt ut, ikke bare fordi de betraktes som særdeles tvilsomme juridisk sett, siden de gjelder prosesser eller metoder som er i allmenn bruk, langt ut over patentinnehaverens rekkevidde, men også fordi innehaverne systematisk angriper små bedrifter, individer og ideelle organisasjoner med krav om vederlag og trusler om søksmål. Ofrene er gjerne valgt ut fordi de har sterk nok økonomi til å forsvare seg i retten. Ifølge EFF er det stadig mer typisk at søksmål om programvarepatenter rettes mot de små.

EFF vil bruke sine juridiske og tekniske eksperter til å dokumentere at patentene aldri skulle vært innvilget, og oversende denne dokumentasjonen til USAs patentkontor, med krav om at patentene trekkes tilbake. Disse selskapene og patentene er valgt ut som «verstinger»:

 • Acacia Research: Patent på teknologi for mottak og overføring av lyd og video, truer en rekke små bedrifter og nettsteder, samt kabelselskaper og tilbydere av satellitt-tv
 • Acceris: Patent på metoder og apparater for IP-telefoni, truer 14 små IP-telefoniselskaper
 • Clear Channel Entertainment: Patent på system og metode for opptak av levende forestillinger med påfølgende webkasting, krever lisens fra alle som gjør noe liknende
 • Firepond: Patent på bruk av taleteknologi til å svare på kundeforespørsler per e-post. Patentet bygger på grunnleggende og allment kjente teknikker.
 • Ideaflood: Patent på system og metode for å hoste og tildele domenenavn over et større nettverk, truer med å saksøke et ideelt webhotell med tre millioner brukere
 • Neomedia Technologies: Patent på system og metode for automatisk tilgang til fjerntliggende datamaskin over et nettverk, truer en rekke små bedrifter som selger tjenester innen innsamling av informasjon
 • Nintendo: Patent på programvare for å implementere dataspill på håndholdt maskinvare, truer alle som prøver seg på noe liknende
 • Seer Systems: Patent på system og metode for å generere, distribuere, lagre og spille musikk, truer en rekke små bedrifter som arbeider innen samme felt
 • Sheldon F. Goldberg: Patent på system og metode for nettverksspill, truer en rekke mindre spillnettsteder
 • Test.com: Patent på metode for å fordele prøver og undervisning online med vurdering, truer med å kreve vederlag fra selskaper, undervisningsinstitusjoner og individer som gjør det samme.

Den eneste av disse selskapene som har henvendt seg til EFF siden denne listen ble offentliggjort 30. juni, er Test.com. De hevder, ifølge New York Times, at det ikke var meningen å kreve vederlag fra undervisningsinstitusjoner, og håper at de kan samarbeide med EFF om en ordning som lar dem kreve vederlag fra alle andre enn ikke-kommersielle undervisningsinstitusjoner.

EFF ber om hjelp til å dokumentere at disse ti patentene uttrykker teknologi, systemer og metoder som var kjent før søknadene ble levert inn. Denne dokumentasjonen vil bli brukt i formelle krav om at patentene må trekkes tilbake.

Det finnes presedens for at USAs patentkontor etterkommer slike krav. Et berømt tilfelle var da Eolas-patentet som truet med å snu opp ned på Microsofts nettleser Internet Explorer, ble kjent ugyldig i mars i år. (Se artikkelen Eolas-patentet kjent ugyldig.)

    Les også:

Til toppen