Aksjonærer hudfletter Enitels ledelse

Blant aksjonærene som nå stiller seg kritiske til Enitels styre og administrasjon, finner vi Riulf Rustad. Han mener det er obligasjonseierne, og ikke aksjeeierne som i realiteten eier Enitel.

Rustad er selv eier av en del av et obligasjonslån som Enitel har tatt opp. Han sa i forbindelse med en spørsmålsrunde i forbindelse med Enitels kvartalspresentasjon mandag at styret og administrasjonen bryter aksjeloven.

- - Jeg synes ikke styret og administrasjonen tar situasjonen alvorlig nok. Jeg mener de bryter aksjeloven. De er ikke vare på styrets handleplikt når over 50 prosent av aksjekapitalen er tapt. Jeg mener at de jobber for kreditors regning, og da er det ansvarsforhold i forhold til styret. Hvis de forverrer kreditors posisjon blir det direkte ansvar ført gjeldende mot de enkelte styremedlemmer, sier Rustad til TDN Finans.

Rustad sier det i praksis er obligasjonseierne som eier Enitel, ikke aksjonærene.

- Vi må nå sørge at de må begynne å jobbe for de som nå faktisk eier selskapet, og i mitt hode er det obligasjonseierne. Hvis aksjonærene fortsatt skal få lov å styre, må de komme opp med et eller annet, sier Rustad, som har bedt om et møte med Enitels ledelse.

Ifølge finansdirektør i Enitel, Lasse Sørensen har banksyndikatet, som står for et lån på inntil 1,65 milliarder kroner, så langt lånt ut 1,45 millioner kroner. Sørensen sier at banksyndikatet har prioritet før obligasjonseierne som står med et lån på 250 millioner euro, eller nærmere to milliarder kroner.

Til toppen