Aksjonærer saksøker Compaq

Uavhengig av hverandre har to aksjonærgrupper saksøkt selskapet for feilrapportering og innsidehandel.

Uavhengig av hverandre har to aksjonærgrupper saksøkt selskapet for feilrapportering og innsidehandel.

De to gruppene mener selskapets ledelse burde informert aksjonærene om den negative økonomiske utviklingen i selskapet før en lekkasje som nådde børsen 26. februar. De påstår at manglende informasjon bidro til å holde aksjekursen på et kunstig høyt nivå før varselen, og at flere av selskapets ledere nyttet sjansen til å selge aksjer.

Informasjonen om den negative salgsutviklingen i USA og Europa de første seks ukene i 1999 ble gitt av økonomisjef (chief financial officer) Earl Mason til en gruppe investorer som besøkte konsernets hovedkvarter i Houston 25. februar - som svar på et direkte spørsmål fra en av investorene, ifølge Reuters. Kursraset startet dagen etter, og fortsatte da en talsperson for Compaq bekreftet ryktet.

Søksmålet fremmes av to advokatfirmaer på vegne av aksjonærer som kjøpte aksjer i tidsrommet 27. januar til 25. februar. I denne perioden varierte kursen mellom 42 og 47 dollar. Da kunngjøringen kom falt kursen til såvidt over 35 dollar, og har siden holdt seg mellom 30 og 35 dollar.

Innsidehandelen i perioden fram til ryktet ble offisielt bekreftet, skal ha angått flere hundre tusen aksjer.

Til toppen