Aksjonæropprør presset ut Steve Case

Press fra innflytelsesrike aksjonærer, blant dem CNN-gründer Ted Turner, fikk Steve Case til å gi opp stillingen som styreformann i AOL Time-Warner.

44 år gamle Stephen M. Case grunnla onlinetjenesten America Online i 1985, og bygget den ut til å bli verdens største internettilbyder. 10. januar 2000 kunngjorde han sitt livs største kupp: Internettselskapet hadde vokst så raskt på børsen at det var i stand til å overta mediagiganten Time-Warner i en transaksjon som ble verdsatt til over 156 milliarder dollar.

Les også

Tolv måneder seinere, da avtalen var i boks og godkjent av myndighetene, var verdien falt til 103 milliarder dollar. Men aksjekursen tok til å øke igjen, og nådde en topp i mai 2001. Da mente markedet at AOL Time-Warner var verdt 260 milliarder dollar.

Siden har det gått nedover. Markedsverdien i dag er 66 milliarder dollar, og Case har måttet innrømme at bokføringen har til tider vært vel kreativ.

Amerikanske medier peker på særlig tre store og misfornøyde aksjonærer som skal ha varslet at de tok sikte på å fjerne Case ved første anledning. Disse er CNN-gründer Ted Turner som kontrollerer 3,6 prosent av aksjene, Gordon Crawford som har fullmakten til investeringsselskapet Capital Research and Management med 7,6 prosent av aksjene, og styreformann John Malone i investeringsselskapet Liberty Media. De tre ville antakelig ikke fått flertall for et forslag om å fjerne Case, men trusselen om rabalder førte fram, og fikk Case til å trekke seg, "frivillig".

Case fortsetter inntil videre som styremedlem, men det er uklart hvor lenge han beholder denne statusen. Ikke at mannen trenger noen jobb. Selv med dagens synkende kurs har han aksjer i AOL Time-Warner for 171 millioner dollar. Dessuten gjorde han flittig bruk av sine opsjoner i de gode årene. I 2001 tjente han 127 millioner dollar på denne måten.

Case er den siste av internautene som fjernes fra ledende stillinger i AOL Time-Warner, der situasjonen nå kan karakteriseres som absolutt normal etter unntaktstilstanden som fusjonen innledet. Nå ventes AOL-avdelingen å rammes av ytterligere nedskjæringer og permitteringer. Det er ikke bare annonseinntektene aksjonærene er bekymret over. Den reviderte bokføringen tyder på at heller ikke abonnementsmassen er like pålitelig som tidligere antatt.

Blant aktuelle nygamle tanker i AOL Time-Warner-toppen, er å utsondre AOL til å eget uavhengig selskap, eller i det minste å fjerne AOL fra konsernets navn.

Til toppen