Aksjonerer for billigere tellerskritt

Internett-brukere i 14 europeiske land vil la modemene hvile førstkommende søndag i en aksjon der målet er å få etablet en fast pris på oppkobling til Internett.

Internett-brukere i 14 europeiske land vil la modemene hvile førstkommende søndag i en aksjon der målet er å få etablet en fast pris på oppkobling til Internett.

Det er Internett-brukere - i hovedsak i EU-land - som ikke vil bruke Internett førstkommende søndag for å protestere mot høye kostnader forbundet med å knytte seg opp mot Internett. Målet er å etablere samme prinsipp i Europa som flere av de amerikanske teleoperatørene tilbyr; en fast pris uansett hvor mye du bruker telefonen.

Kostnadene rundt om i Europa varierer, men er høye nok til at brukerne reagerer. Søndagens aksjon følger opp en fra januar da Internett-brukere i Belgia, Spania, Italia, Storbritannia og Tyskland protesterte på samme måte.

Aksjonene gir varierende resultat, men teleselskapene mener utslagene er små, og mindre enn ti prosent av den samlede trafikken. Det er ulike grupper i hvert land som står bak boykott-aksjonene.

Blant de teleselskapene som har gjort noe er France Telecom og spanske Telefónica som - riktignok marginalt - satte ned prisene på minuttprisene for oppkobling til Internett.

Aksjonene fortsetter derfor, blant annet for å utfordre mange av de tidligere telemonopolene i Europa. Søndag er det ikke bare priser det aksjoneres for, men også raskere tilgang til høyhastighetsteknologi som xDSL, kabel-modem og satellitt. Men et viktig mål er at telefoniprisene skal ligge nærmere kostnadene for å produsere hver samtale, noe som allerede er nedfelt EUs lover.

I Norden er aksjonen representert i Sverige, der initiativtakeren oppfordrer til boykott av Telia hver lørdag. Der har det heller ikke gått upåaktet hen at mens Telia tilbyr en riksdekkende lokaltakst i Norge, må svenske Internettbrukere fremdeles slite med høyere priser.

En dansk gruppe aksjonerer også.

Til toppen