Akterutseilte lærere og mobbere!

Reaksjonen fra digi.no-leserne er entydig. Det er ikke fusk når en elev øver seg på fjorårets eksamensoppgave som er lagt ut på nettet - og som skolen siden gir til tentamen.

Reaksjonen fra digi.no-leserne er entydig. Det er ikke fusk når en elev øver seg på fjorårets eksamensoppgave som er lagt ut på nettet - og som skolen siden gir til tentamen.

Kort om kjensgjerningene: Flere videregående skoler har gitt til årets tentamen i IT en eksamensoppgave fra i fjor, selv om denne oppgaven var tilgjengelig på Internett. Under oppgavens første del var alle hjelpemidler tillatt. En elev som hadde løst oppgaven før tentamen sammen med en kamerat, og som møtte med den ferdige løsningen på diskett, opplevde å bli anklaget for fusk av sin skole. Se for øvrig peker til den opprinnelige artikkelen, i høyre marg.

Leserne av digi.no som har fulgt oppfordringen om å sende inn sine synspunkter, er ganske oppgitte over at skolen er så akterutseilt. Som en 14 år gammel innsender skriver: "De måtte da skjønne at noen kunne finne på å legge en gammel prøve ut på nettet."

Denne reaksjonen er ikke begrenset til unge mennesker som kjenner seg igjen umiddelbart. "At denne eleven blir tatt for fusk er fullstendig uhørt" skriver en yrkesaktiv dataekspert, og legger til: "Dersom disse lærerne hadde problemer med at eleven hadde forberedt seg godt sammen med en kamerat, viser det heller at det er lærerne som har problemer. Her kan man tydelig se at unge fremadstormende IT/data-kyndige unge mennesker ligger langt foran sine eldre faglige veiledere. At elevene kunne finne oppgaven på internett og at lærerne ikke gjorde samme den undersøkelsen selv, er jo et bevis på det." Og eksperten gjentar til slutt: "At en elev som ikke har gjort noe ulovlig skal få problemer fordi sensorene ikke vet bedre, er uhørt."

Nok en voksen person skriver: "Skolen må snart innse at Internett eksisterer. De får skjerpe seg og lage nye oppgaver uten å heve lønn for nullarbeid... Eleven har lett etter eldre oppgaver og trent seg på dem akkurat slik de fleste blir oppfordret til å gjøre."

Reaksjonene varierer fra det indignerte - "Det er helt absurd å si at vedkommende har fusket..." - til det roligere - "Jeg personlig mener at det ikke er juks under de gitte forutsetningene. Siden alle hjelpemidler er tillatt gjelder dette også utskrift av tidligere eksamensoppgaver. Det er derimot temmelig tåpelig å gi den samme eksamensoppgaven som er gitt tidligere."

En tredjeårs elev skriver at han også fikk denne eksamensoppgaven til tentamen: "Vi fikk vite at 'under forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt'. Som en følge av dette er det mye diskusjoner mellom elever. Undersøker man notatene til elevene vil man nok finne at en del er meget like... Jeg vet om at elever har ringt til eksterne konsulenter for å løse tentamensoppgaver i systemdrift fra sin mobiltelefon. Selv om dette er noe utradisjonelt, er det godt innenfor de begrensninger som er gitt eleven. Det eneste logiske etter de kriterier som er gitt per i dag, er at alt som er på elevens eget 'offisielle' kladdeark ikke kan regnes som juks."

Her er en knippe med synspunkter som trekker i samme retning.

"Skolen bør skamme seg. Innse at de har dummet seg ut! Unnskylde seg! Og gi denne eleven den karakteren han/hun har gjort seg fortjent til."

"Ser man denne saken i helhet, kan man ikke gjøre annet enn å 'frikjenne'".

"Jeg mener at denne eleven bør slippe all straff for fusk... Han skjulte ingenting, han la jo fram alt stoff han hadde brukt, til og med på skolens papir. Det er heller skolen som bør oppdatere seg til hvordan hverdagen er nå. Hvis man skal løse en oppgave i arbeidslivet, så er jo det første man gjør å undersøke om noen har løst den før... Elevene bør heller få ros for at de kan arbeide på en måte som faktisk fungerer ute i arbeidslivet og ikke bare innenfor skolens fire vegger."

Til slutt har jeg fått lov til å referere tilbakemeldingen fra Niclas Jøranli, norsk medarbeider i den internasjonale skolesiden Essay.org med tilbud på engelsk, norsk og svensk. (SRM står for Svenn Richard Mathisen, mannen bak Svenn sin skoleside der den omtalte eksamensoppgaven er gjengitt.)

- Grei og hyggelig artikkel om vår venn og konkurrent SRM. Ellers merker jeg at det stadig blir fokusert på koblingen skolesider og juks. Jeg lurer derfor på når man får lese artikler med en litt annen innfallsvinkel. Skolesider er ikke bare juks. Sammen med SRM og hans venn André arrangerte Essay.org i år for andre år en skrivekonkurranse for tenåringer. Dette mener i hvert fall vi var et godt tiltak.

Jeg tror jeg vil gå lenger enn Jøranli. Da jeg selv var elev, drømte jeg om en ordning som kunne gi meg eksempler på besvarelser og hvordan disse var vurdert. Nå er den her. Skolesider er ikke juks. De utstyres med advarsler mot avskriving, og søkefunksjonen gjør det enkelt for en mistenksom lærer å avsløre hva som er avskrift. Problemet ligger på lærersiden, der manglende utstyr og kompetanse gjør det umulig å holde seg ajour. Det virkelige problemet er norsk skolepolitikk som i årevis har sabotert innføringen av IT i skolen. Jeg vil ikke anklage lærerne generelt for dette problemet. Men å se bort fra det, og i stedet anklage en uskyldig elev for fusk, fortjener bare én merkelapp: mobbing.

Til toppen