Aktive online-tradere øker aktiviteten

På tross av et tøft aksjemarked det siste året, viser undersøkelser at de mest aktive online-tradere øker aktiviteten.

På tross av et tøft aksjemarked det siste året, viser undersøkelser at de mest aktive online-tradere øker aktiviteten.

Tradisjonelle nettmeglere i USA sliter som en følge av nedgangen på Nasdaq. Nettmeglerne har satt i gang sparetiltak og antall ansatte er redusert drastisk. Antall transaksjoner har falt, for flere et tosifret antall transaksjoner, men en ny undersøkelse fra Bearn Sterns viser at de mest aktive traderne faktisk øker aktiviteten.

De aktive traderne tar nå en stadig større andel av transaksjonsvolumet. Disse benytter ikke browserbaserte nettmeglere, men bruker i stedet meglere som tilbyr "direkte" tilgang til børsene:

Les også:

Bli din egen megler

Bear Stearns har delt inn traderne/investorene i følgende kategorier i undersøkelsen:

  • Lite aktive, de som gjennomfører gjennomsnittlig to transaksjoner per år
  • Aktive, de som gjennomfører gjennomsnittlig 25 transaksjoner per år
  • Semi-profesjonelle, de som gjennomfører gjennomsnittlig 28 transaksjoner per dag
(Alle tall i tusen) Antall konti Daglige transaksjoner % av totalt antall konti % av daglige antall transaksjoner
Lite aktive 11.404 74 61.6 2.7
Aktive 7.046 443 38.1 16.4
Semi-profesjonelle 50 2.183 0.3 80.9
Totalt 18.500 2.700 100 100

Undersøkelser som andre banker har gjort tidligere, konkluderte med at de såkalte daytraderne utgjør mellom 18 til 20 prosent av transaksjonsvolumet på Nasdaq.

Igjen er dette et bevis på at de som vet hva de driver med, er i stand til å tjene penger i de fleste markeder. Som en følge av dette øker de aktive markedsandelen:

(Gjennomsnittlig antall transaksjoner per konto) 1999 4. kvartal 2000 % forandring
Lite aktive 1,6 1,6 0
Aktive 25 15,8 -37
Semi-profesjonelle 28,3 43,7 55

digitoday har tidligere intervjuet en online-trader om hans strategi, uansett oppgang eller nedgang i markedet:

Til toppen