BEDRIFTSTEKNOLOGI

Aktor: - En sak litt utenom det vanlige

- Vi skal legge en sak på rettens bord som er litt utenom det vanlige, sa førstestatsadvokat Sverre Lilleng i sin åpningsprosedyre i den såkalte hackersaken i dag. Han mener å kunne føre bevis for at den tiltalte 27-åringen har laget et skript med ordlyden "hack.html". Samtidig måtte han kutte ut anvendelse av den såkalte "hackerparagrafen" i straffeloven på grunn av Telenor Nextel.

Morten Øverbye og Herman Berg
16. des. 1997 - 14:29

Førstestatsadvokat Sverre Lilleng i Økokrim, som fører saken på vegne av påtalemyndighetene, lovet å hjelpe Indre Follo herredsrett med forklaring av vanskelige datauttrykk.

Han var likevel krystallklar i sin enkle fremstilling av saken:

- Det dreier seg om grovt skadeverk på Internett ved hjelp av datamaskiner.

Han mener å kunne føre bevis for at den tiltalte 27-åringen fra Ski ulovlig skaffet seg tilgang til Telenor Nextels server klokken 20:30 om kvelden lørdag den 5. april i år. Påtalemyndighetene skal blant annet ha funnet en lagret side med skriptet "hack.html" på tiltaltes datamaskin.

Det var under flytting av webtjenesten Doktor Online fra Telenor Nextel til Riksnetts server, at 27-åringen, som er ansatt i multimediebyrået Yes Interactive, kjørte et skript som førte til at mange tusen websider forsvant fra serveren til Nextel.

Ifølge Lilleng har 27-åringen slettet 14 gigabyte med informasjon, dvs. websider til 11.000 privatkunder og 70 bedrifter.

Økokrim tar i bruk paragraf 292 i straffeloven (jfr. paragraf 291) og mener dette dreier seg om et skadeverk som er grovt og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil fire år.

Dessuten benyttes paragraf 261, første ledd om "den som rettsstridig bruker eller forføyer over en løsøregjenstand som tilhører en annen" med en strafferamme inntil tre år.

Dette innebærer at hackerparagrafen i straffeloven, paragraf 145 annet ledd, ikke blir brukt. Professor Jon Bing stilte allerede i april i år spørsmål om både hackerparagrafen, paragraf 145, eller paragraf 291 om skadeverk kunne benyttes i denne saken.

Han uttalte til digi.no den gangen:

- Et kjernespørsmål er om personen har brutt en beskyttelse eller ikke. Situasjonen er ikke typisk, og det vil være et tolkningsspørsmål om den såkalte hackerparagrafen kan benyttes, sa Bing, og siktet først og fremst til at den den tiltalte synes å ha utført handlingen i embeds medfør.

Samtidig mente han at det var av betydning om det var en gjenstand som var blitt ødelagt eller ikke. Han stilte derfor spørsmål om også skadeverksparagrafen (291) kunne komme til anvendelse.

Blant annet sa han:

- Hvis det hadde vært en virus som hadde gjort datamaskinen din ubrukelig, er saken klar. Når det gjelder ødelagte internettpublikasjoner, er poenget om datamaskinen ansees som utilgjengelig når sidene ødelegges.

Nå viser det seg at Økokrim har benyttet seg av den strengere paragrafen om grovt skadeverk i paragraf 292 - med henvisning til paragraf 291 om skadeverk. Samtidig har de måttet droppe hackerparagrafen. Og det er Telenor Nextels skyld, ifølge påtalemyndighetene.

- Det kommer til å bli fokusert på at Telenor Nextel hadde dårlig datasikkerhet, og det tror jeg ikke det er særlig tvil om. Det har vi lagt til grunn,sa Lilleng i sin åpningsprosedyre.

- Paragraf 145, annet ledd, blir ikke anvendt i saken. Den kommer bare til anvendelse om aktuelle data i tilstrekkelig grad er beskyttet,sa statsadvokaten som understreker at det er lagringsmediet det er gjort skadeverk på, altså serveren, og ikke selve dataene.

Dette er essensielt i forhold til om skadeverksparagrafen kan anvendes eller ikke.

Den tiltalte 27-åringen har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.