BEDRIFTSTEKNOLOGI

Aktor: - Fengsel i 45 dager

Aktor Sverre Lilleng la i sin prosedyre ned påstand om fengsel i 45 dager og 112.000 kroner i erstatning i den såkalte hacker-saken. Forsvarer Kim Heger bad om full frifinnelse, subsidiært at tiltalte behandles på mildeste måte av retten.

Morten Øverbye
19. des. 1997 - 21:27

- Den saken Økokrim nå har lagt på rettens bord, er fremtidens skadeverk, sa førstestatsadvokat Sverre Lilleng i sin sluttprosedyre fredag.

Som aktor i saken, la Lilleng ned påstand om 45 dagers fengsel og et erstatningskrav på 112.000 kroner fra Telenor Nextel, for 27-åringen som står tiltalt etter å ha slettet 14 gigabyte data på Telenor Nextels server. I tillegg mente Lilleng at tiltalte burde betale saksomkostninger i saken, men han lot det være opp til retten å fastsette størrelsen på disse omkostningene.

Etter aktors påstand skal tiltalte dømmes etter straffelovens §292 jamnfør §291 og §261, alt i sammenhold med §62, til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Videre mente Lilleng at tiltalte skulle dømmes etter straffeprosesslovens §3 jamnfør §427, til å betale erstatning til Telenor Nextel.

I formildende retning la aktor vekt på at tiltalte hadde fått gode skussmål fra arbeidsgiver og arbeidskamerater. At tiltalte var tidligere ustraffet, ble også trukket frem i denne sammenheng.

- Det vi snakker om er en enkeltstående handling. Det er ikke snakk om noen kjede av handlinger eller noe som har foregått over tid, sa han.

Likevel mente aktor at retten burde legge individualpreventive hensyn inn i straffeutmåling, ettersom tiltalte etter hans mening hadde problemer med å innse at han hadde gjort noe galt. Lilleng nevnte videre tiltaltes høye kunnskapsnivå som en skjerpende faktor, ettersom han ut fra dette visste at kommandoen rm-rf/ var svært ødeleggende.

- Påtalemyndigheten legger til grunn at vi har oppfylt bevisbyrden for forsettelig grovt skadeverk, sa Lilleng.

Forsvarer Kim Heger mente imidlertid at aktor baserte sin prosedyre på tolkninger av tiltaltes forklaringer, og at bevisbyrden for forsett ikke var oppfylt.

- Forsett foreligger der skaden er tilsiktet, Det foreligger ingen bevis i denne saken for at tiltalte har ønsket å skade serveren. Det er helt utenkelig at tiltalte skulle sette seg ned denne lørdagskvelden og si at nå skal jeg sannelig sette meg ned og gjøre en rask test som vil medføre at 11.000 hjemmesider hos Telenor blir slettet, sa Heger.

Forsvarsadvokaten mente heller ikke at erstatningskravet hadde rot i virkeligheten, ettersom lovhjemmelen forutsetter at det har skjedd fysisk skade for å kunne gi grunnlag for erstatning. Serveren var i dette tilfellet ikke fysisk skadet, og aktor hadde ikke ført vitneprov for at det var andre som hadde lidd et tap her, mente forsvareren. Tapt anseelse for Telenor Nextel gir heller ikke noe grunnlag for erstatning, ettersom det er selskapet selv som er skyld i dette tapet, prosederte Heger.

- Om Kreditkassen står med åpne hvelv om natten, og noen tømmer hvelvet, kan ikke Kreditkassen kreve erstatning for den anseelsen som tapes på grunn av at banken har åpne hvelv. Det samme er tilfellet for den manglende sikkerheten Telenor Nextel har utvist i denne saken. Det er flaut, men den flauheten kan ikke Nextel ta erstatning for.

Forsvareren mente derfor at tiltalte burde frifinnes på begge punkter.

- Når det gjelder straffeutmålingen, ser jeg at statsadvokaten har lagt ned påstand om fengsel. Jeg synes det var voldsomt, og mener at retten i strengeste fall kan idømme en mindre bot. Derfor ber jeg om frifinnelse, subsidiert at tiltalte behandles på mildeste måte, avsluttet Heger.

Dom i saken er ikke ventet før januar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.