Al-Qaida-direktiver skjules på uskyldige nettsteder

CIA skal ha avdekket flere tilsynelatende uskyldige nettsteder der Al-Qaida publiserer skjulte direktiver.

Ifølge nyhetsmagasinet Newsweek har CIA avdekket flere nettsteder der innholdet tilsynelatende består av propaganda for Islam, men der det brukes ulike metoder for å formidle Al-Qaida-direktiver i det skjulte.

Forholdet ble avdekket da man begynte å analysere variasjoner i oppsett av ikoner, farger, bildemateriale og grafiske elementer, og sammenholdt det med trafikkmålinger. Nye varianter dukket opp samtidig med plutselige trafikkøkninger i forkant av terrorangrep, for eksempel rett før briten Richard Reid ble avslørt ombord i et fly med sprengstoff i skoen.

Andre metoder går ut på å gjemme budskap i annen tekst, eller innkryptert i bilder eller grafiske elementer. Det er også avdekket langt mindre sofistikerte metoder, som klartekst på sider som ikke er lenket til andre sider på nettstedet.

Fra Al-Qaidas synspunkt er fordelen med å skjule meldinger i tilsynelatende uskyldige nettsider, at man da vekker langt mindre oppmerksomhet enn ved å sende for eksempel kryptert e-post. Det er forholdsvis enkelt å se om en e-postmelding er kryptert eller ikke, og selv om uvedkommende ikke kan lese innholdet, vil avlytteren legge merke til at avsender og mottaker kommuniserer, og at de ønsker å skjule noe for omverdenen. Skjulte meldinger på åpne nettsteder gir ingen slik informasjon.

Analysen av skjulte Al-Qaida-direktiver skal blant annet ha avslørt bankkonti som gir seg ut for å brukes av veldedige formål, men som faktisk finansierer terrorisme. Det har igjen ført til at flere veldedige innsamlinger i USA er lagt ned av myndighetene.

Til toppen