Alcatel 33 millioner ned

Alcatel STK fikk et resultat før skatt på 279 millioner kroner i 1996. Det er 33 millioner kroner under 1995-resultatet. Omsetningen økte derimot med 15 prosent, fra 3.745 millioner kroner i 1995 til 4.315 millioner i fjor.

Alcatel STK fikk et resultat før skatt på 279 millioner kroner i 1996. Det er 33 millioner kroner under 1995-resultatet. Omsetningen økte derimot med 15 prosent, fra 3.745 millioner kroner i 1995 til 4.315 millioner i fjor.

Til tross for økt omsetning måtte konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK registrere en resultatnedgang på 33 millioner kroner i 1996.

- Uforutsette kostnader i forbindelse med to prosjekter i Norge og Polen er hovedårsak til fjorårets resultatsvekkelse, sier Aamodt, som viser til at problemer med nedgraving av en el-kabel i Polen, og installasjon av kommunikasjonssystemet for NSB Gardermobanen var to årsaker til at selskapet fikk en resultatsvikt.

Omsetningsøkningen skyldes primært en sterk økning i eksportinntektene, og en gunstig utvikling av distribusjonsvirksomheten i Norge. Eksportandelen økte til 44 prosent i fjor, fra 34 prosent i 1995.

Ved utgangen av fjoråret var Alcatel STKs egenkapitalandel på 45 prosent, mot 40 prosent ved utgangen av 1995.

Ved inngangen til 1997 var ordrebeholdningen 2.185 millioner kroner, mot 2.665 millioner på samme tid i 1996. Alcatel Kabel Norge fikk i 1995 flere store kontrakter som ble levert i fjor, blant annet en stor sjøkabel mellom øyene Leyte og Cebu på Filippinene.

- Ordretilgangen ved begynnelsen av fjoråret var eksepsjonell stor. Nå ligger vi nærmere det normale, sier Aamodt. Han opplyser at selskapet hadde forhåpninger om å vinne ordre på den nye kraftkabelen mellom Norge og Nederland i 1996, men denne kontrakten er utsatt til senere i år.

Ifølge Aamodt står telekomselskapet Alcatel Telecom Norway sterkt i Baltikum. Det lokale selskapet Alcatel Baltics har kommet langt med ferdigsstillelse av flere store kontrakter. Også i Storbritannia har selskapet hatt en god utvikling, med betydelige leveranser til British Telecom.

- Vi ser optimistisk på mulighetene til å få være med på den videre utbygging av telekom-systemene i disse områdene, sier Aamodt.

Alcatels kabelfabrikk i Halden har satset store ressurser på utvikling av likestrømskabler med større kapasitet. Fabrikken har også gjennomført forsøk med installasjon av sjøkabler helt ned til 850 meters vanndyp i Sognefjorden.

- Disse utviklingsprosjektene setter oss i en god posisjon i forbindelse med flere forestående sjøkabelprosjekter i Europa og i verden for øvrig, sier Aamodt.

Til toppen