Alcatel får 360.000 kroner i bot for brudd på informasjonsplikten

Styret i Oslo Børs har ilagt Alcatel STK et overtredelsesgebyr tilsvarende tre ganger årligkursnoteringsavgift for brudd på børsforskriftens paragraf 5-2 om informasjonsplikt.

Styret i Oslo Børs har ilagt Alcatel STK et overtredelsesgebyr tilsvarende tre ganger årligkursnoteringsavgift for brudd på børsforskriftens paragraf 5-2 om informasjonsplikt.

Alcatel illegges børsbot fordi selskapets internblad 1. oktober i fjor offentliggjorde at bedriften hadde mottatt et såkalt "Letter of Acceptance" i forbindelse med en større sjøkabelkontrakt. Samme informasjon ble først distribuert i børsens informasjonssystem 26. oktober 1999.

Alcatel betaler årlig 120.000 kroner i kursnoteringsavgift til Oslo Børs. Selskapets samlede overtredelsesgebyr blir dermed 360.000 kroner, opplyser informasjonsdirektør Bernt Bangstad ved Oslo Børs.

Vedtaket kan påklages til børsklagenemda innen to uker.

Til toppen