Alcatel får E-verk

Alcatel-eide Teknisk Industri har inngått omfattende leverandøravtaler med to av Østlandets største energiverk. Avtalene er verdt inntil 80 millioner kroner.

Alcatel-eide Teknisk Industri har inngått omfattende leverandøravtaler med to av Østlandets største energiverk. Avtalene er verdt inntil 80 millioner kroner.

Den ene avtalen er inngått med Akershus Energi og er verdt omlag 60 millioner kroner over tre år. Den andre til rundt 20 millioner er inngått med Romerike Energiverk, i første omgang for to år.

Kontraktene omfatter leveranser av kabel og annet elektromateriell. Teknisk Industri overtar også ansvaret for lageret til Romerike Energiverk. Akershusleveransene går til hele 11 energiverk.

- Det er en klar fordel å ha Alcatel Kabel i ryggen når vi inngår slike avtaler. Sikre kabelleveranser veier tungt for våre kunder, sier administrerende direktør Jens-Dag Vatndal i Teknisk Industri. Alcatel har kabelfabrikker i Namsos, Halden og Langhus utenfor Oslo.

Vatndal opplyser at selskapet også har fått en mindre kontrakt på leveranse av elektroutstyr og vedlikehold til Ullevål sykehus. Kontrakten går over to år, og kan bli verdt inntil to millioner kroner.

Til toppen