Alcatel gjør butikk på transportulykker

Et system for videoovervåking av vold og ulykker i transporten som Alcatel har utviklet, har vakt internasjonal interesse.

1. okt. 2004 - 12:17

Vold og hærverk i tog, trikker og busser er blitt et stort problem i mange land. Også sikkerhet i tunneler er satt høyt på dagsorden etter flere store ulykker i Europa de siste årene.

Alcatel har nå utviklet et nytt system for videoovervåking som skal forbedre situasjonen, skriver Alcatel i et nyhetsbrev. I samarbeid med transportleverandøren Ansaldo Transporti Sistemi Forroviari (ATSF), er systemet nylig testet med suksess i den førerløse Metroen i København.

Løsningen er basert på en ny generasjon av TV-systemer i et lukket, trådløst kretsløp. Den leverer en vedvarende strøm av bilder fra toget til et sentralt kontrollsenter, selv ved hastigheter over 80 km/t.

Systemet er et tilbud til tunnelbaneoperatører over hele verden, inkludert Oslo Sporveier. I Norge har Alcatel levert utstyr til 14 tunneler, blant annet Oslo-tunnelen og Asker-Sandvika. I Oslo «styres» hundretusener av mennesker hver dag av Alcatel-løsninger når de sitter på flytoget.

Alcatel leverer alt fra radioutstyr, radioforsterkere, antenner og kabler til tunnelene.

I forbindelse med overgangen til den nye trafikkstyringssentralen på Oslo S leverte Alcatel et togledertelefonsystem som inkluderer alle systemer som togleder benytter i forbindelse med togfremføringen. Alcatel står også bak publikumsinformasjonen på de største stasjonene i Oslo, Oslo S og Nationaltheatret.

Hver gang et tog passerer en av de mange detektorene, sendes informasjon til en sentral datamaskin. Systemet beregner togbevegelser, posisjoner, samt eventuelle forsinkelser, og sender ut korrekt informasjon til relevante anvisere og monitorer. Systemet kan også sende ut forhåndsinnspilte lydmeldinger over høyttaleranlegget.

Jernbaneverket bygger for tiden et dobbelt jernbanespor mellom Skøyen og Asker. Her leverer Alcatel radioutstyret for tunnelene. Leveransen omfatter tunnelradio forsterkere for togradio, GSM, GSM-Rail og radio for nødetatene – politi, brann og helse – i tillegg til kommunikasjonsutstyret i hver ende av tunnelen. Hele prosjektet skal settes i drift våren 2005

I tillegg Alcatel fått oppgaven med å oppgradere undergrunnsbanen i London, som er et til en verdi av 450 millioner euro.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.