Alcatel kutter 12.000 jobber

Franske Alcatel vil redusere bemanningen med 12.000 i løpet av den kommende toårsperioden. Alcatels norske toppsjef, Bjarne Aamodt, er ikke blitt orientert om de dramatiske nedskjæringene.

Franske Alcatel vil redusere bemanningen med 12.000 i løpet av den kommende toårsperioden. Alcatels norske toppsjef, Bjarne Aamodt, er ikke blitt orientert om de dramatiske nedskjæringene.

Bemanningsreduksjonen utgjør så mye som ti prosent av staben i Europas nest største teleutstyrsprodusent.

Det er ennå ikke klart hvor kuttene kommer, og konsernsjef Bjarne Aamodt i norske Alcatel STK uttrykker at han ikke er blitt orientert om tiltakene før digi.no gjør ham oppmerksom på dem.

- Jeg har akkurat lest om konsernets resultat på vårt intranett, og der ble ikke disse tiltakene nevnt med et ord. På den annen side er det jo slik at vi alltid har gående slike restruktureringsprosesser, enten gjennom bemanningsreduksjoner eller outsourcing av funksjoner, sier han.

Aamodt nevner salget av Kitron som eksempel på at norske Alcatel allerede har foretatt restruktureringsgrep på maskinvaresiden. I tillegg har selskapet tatt konsekvensen av det pressede markedet for store kraftkabler og allerede iverksatt nedbemanningstiltak ved fabrikken i Halden og hovedkontoret i Oslo. Cirka 100 stillinger er til sammen fjernet på disse stedene siden i fjor høst, opplyser Aamodt. Asia-krisen og generell usikkerhet innen energisektoren er hovedforklaringen til at markedet for store kraftkabler er blitt sterkt redusert det siste året.

Ettersom norske Alcatel allerede har gjort "mange av de tiltak som er nødvendig innen hardwareproduksjonen", tror ikke Aamodt at norske Alcatel blir sterkt rammet av moderselskapets varslede slankekur.

- Men det er selvsagt en kontinuerlig vurdering av mulige endringer for å gjøre oss mer effektive, og samtidig planlegge nysatsing innen enkelte områder. Ett slikt satsingsområde er sammensmeltingen av telefoni, datakommunikajon og Internett, sier han.

Franske Alcatels begrunnelse for de varslede bemanningskuttene er den samme som den alltid er: å redusere kostnader for derigjennom å oppnå økt lønnsomhet, melder nyhetsbyrået Bloomberg. Nedbemanningen er også omtalt i Wall Street Journal, Dow Jones og flere andre engelskspråklige nyhetskilder.

Meldingen om restruktureringstiltakene kommer samtidig med at det franske selskapet opplyser at det vil øke dividenden (den prosentvise andelen av utbyttet) til to euro, eller omlag 17 kroner per aksje for 1998. Det franske telekom-konsernet la i dag fram tall som viser et overskudd på 2,34 milliarder euro, eller 13,16 euro per utvannet aksje. Det er vesentlig sterkere enn fjorårets resultat på 711 millioner euro, eller 4,44 euro per aksje. Selskapet tok restruktureringskostnader på 406 millioner euro i fjor, sammenliknet med 50 millioner euro året før.

Alcatel-konsernets omsetning økte i fjor til 21,26 milliarder euro fra 20,06 milliarder i 1997.

Norske Alcatel la fram sine foreløpige regnskapstall for 1998 den 11. februar i år. De viser at Alcatel STK totalt omsatte for 3,965 milliarder kroner i fjor, mot 4,38 milliarder året før. I 1997-tallene inngikk selskapene AME Space i Horten og Forsvarsdivisjonen i Alcatel Telecom Norway, som ble solgt med virkning fra 1. januar 1998. På sammenliknbar basis økte driftsinntektene med 3,2 prosent fra 1997 til 1998.

Den løpende operative driften endte med et tap på 29 millioner kroner i fjor, mot en fortjeneste på 223 millioner kroner i 1997. Se egen sak for ytterligere detaljer om resultatet (peker nedenfor: "Svake Alcatel-tall, igjen").

Til toppen