Alcatel/Lucent blir større enn Ericsson

Alcatel og Lucent sier de er enige om å slå seg sammen, noe som skaper en ny gigant i tele og nettverksbransjen.

Alcatel og Lucent sier de er enige om å slå seg sammen, noe som skaper en ny gigant i tele og nettverksbransjen.

Det ble søndag klart at Alcatel og Lucent slår seg sammen. Sammenslåingen skjer etter prinsippet som ble kjent i mars da de to selskapene innrømmet at de førte samtaler med tanke på en «sammenslåing av likeverdige selskaper». Det skjer ved en aksjetransaksjon som gjør at tidligere Lucent-aksjonærer eier 40 prosent av det samlede selskapet, og tidligere Alcatel-aksjonærer 60 prosent. Hva det nye selskapet skal hete, kunngjøres seinere. Sammenslåingen må godkjennes av myndighetene i både USA og Europa.

Fusjonen er dårlig nytt for Ericsson som mister merkelappen "verdens største leverandør av teleselskap-utstyr". Alcatel og Lucent får en omsetning på 21 miljarder euro i året, noe som er betydelig mer enn Ericsson selv etter deres oppkjøp av Marconi.

Målet for sammenslåingen er å få en sterkere leverandør av utstyr til teleoperatører, ved å kombinere Alcatels styrke inne DSL-teknologi med Lucents kompetanse innen trådløs teknologi, i en tid da tradisjonell telefoni taper til fordel for IP- og mobiltelefoni. Et annet mål er å forsvare markedsandelene mot lavprisselskaper fra særlig Kina, der Huawei og ZTE gjør innhugg ved å konkurrere på pris.

Det kombinerte selskapet får en samlet årsomsetning på 25,3 milliarder dollar (henholdsvis 9,4 milliarder dollar fra Lucent og 15,9 milliarder fra Alcatel), og en markedsverdi på 35,3 milliarder dollar (Lucent er i dag verdt 13,8 milliarder dollar, Alcatel er verdt 21,5 milliarder).

    Les også:

Alcatel-sjef Serge Tchuruk blir styreformann. Lucent-sjef Patricia Russo blir toppsjef i det nye selskapet. Det nye selskapet får 88 000 ansatte, 58 000 fra Alcatel og 30 200 fra Lucent. Hovedkvarteret skal legges til Paris. En plan for kostnadsreduksjoner skal kjøres over to år. 30 prosent av reduksjonene skal tas det første året. Det varsles at staben skal reduseres med 10 prosent.

Det nye styret skal ha fem medlemmer fra hvert av styrene til henholdsvis Alcatel og Lucent, samt Tchuruk og Russo. I tillegg skal det utnevnes to uavhengige europeere til det nye styret.

Et mulig problem for å få godkjent sammenslåingen i USA, er at Lucents datterselskap Bell Labs har oppdrag for Pentagon og amerikanske etterretningsorganisasjoner.

For å imøtekomme eventuelle innvendinger, vil det opprettes et eget og uavhengige amerikansk datterselskap som skal håndtere alle kontrakter med amerikanske myndigheter. Enheten vil få et styre som utelukkende består av amerikanske statsborgere, heter det.

Franske myndigheter kan ha tilsvarende betenkeligheter med å godkjenne av Alcatels satellittvirksomhet omfattes av det nye selskapet. Det føres i dag forhandlinger om salg av denne virksomheten til Thales, noe franske myndigheter og forsvarsleverandøren EADS har uttrykt bekymring for.

Analytikere ser for seg at sammenslåingen av Lucent og Alcatel kan utløse ytterligere konsolidering innen leverandører av utstyr til teleoperatører. Blant selskapene som kan tenkes å inngå i større oppkjøp, nevnes Nortel, Siemens og Ericsson.

Til toppen