Alcatel med 32 prosent oppgang

Alcatel STK rapporterer driftsinntekter på 1,99 mrd kroner etter første halvår. Det er en oppgang på 32 prosent fra tilsvarende periode i 1995.

Alcatel STK rapporterer driftsinntekter på 1,99 mrd kroner etter første halvår. Det er en oppgang på 32 prosent fra tilsvarende periode i 1995.

Resultat etter skatt ble på 71 millioner kroner, mot 33 millioner i sammenlignbar periode 1995. Selskapet forventer at dette vil jevne seg ut over året som helhet. Det positive avviket skyldes at enkelte deler av telekommunikasjonsvirksomheten har gitt et bedre resultat i første halvår i år enn i fjor.

Alcatel har en ordrebeholdning ved utgangen av perioden på 2,478 mrd kroner, mot 2,773 ved utløp av første halvår i fjor.

Til toppen