Alcatel med Telenor-kontrakt

Telenor valgte Alcatel som leverandør til oppgraderingen av det norske telenettet, og tilpassning til internasjonale standarder. Kapasiteten for telefonsentralene skal blant annet utvides for å dekke behovet for ISDN-linjer.

Telenor valgte Alcatel som leverandør til oppgraderingen av det norske telenettet, og tilpassning til internasjonale standarder. Kapasiteten for telefonsentralene skal blant annet utvides for å dekke behovet for ISDN-linjer.

Kontrakten er verdt over 250 millioner kroner. Alcatel starter utviklingsarbeidet med en gang, og oppgraderingen skal etter planen være gjennomført i løpet av to år.

- Opphevelse av telemonopolet og økt konkurranse gjør at vi forventer enda hyppigere forbedringer av telenettet i årene som kommer. Det nye systemet gjør at fremtidige oppgraderinger vil bli langt enklere enn i dag, sier divisjonsdirektør Kari Broberg i Alcatel Telecom Norway.

I utviklingsperioden vil opp mot 130 ingeniører være involvert i prosjektet. Det Alcateloppbygde telenettet, System 12, har totalt 1,5 millioner linjer. De fire tidligere oppgraderingene av nettet har kostet mellom 600 og 700 millioner kroner siden 1983.

Tidligere fornyelser har blant annet omfattet innføring av basistjenester i en digital sentral, innføring av ISDN-linjer, tilpasninger til internasjonale standarder og utbygging av OL-nettet.

Til toppen