Alcatel reduserer med rundt 70 ansatte

Også Alcatel i Norge forbereder nedbemanning. Selskapet har startet på prosessen som etter planen skal redusere arbeidsstyrken med vel 70 ned til i underkant av 300.

- Hele telekom-bransjen opplever en dramatisk nedtur, og de fleste aktører reduserer arbeidsstyrken. Alcatel Norway har lenge vært forskånet, men heller ikke vi slipper unna bemanningsreduksjoner. Reorganiseringen vi er inne i skal føre til at vi blir enda mer fokusert på våre kjerneområder, sier administrerende direktør i Alcatel Norway, Frode Haugen.

Alcatel som blant annet har bidratt til å bygge det norske telenettet merker større tilbakeholdenhet. Nedbemanningen vil da også skje i større grad i de tradisjonelt arbeidsintensive områdene innen tradisjonell teknologi, utvikling og drift, samt at fellesfunksjonene effektiviseres.

- I første omgang er planen å få til bemanningsreduksjonen ved hjelp av frivillige ordninger, sier kommunikasjonssjef i Alcatel Norway, Hege Mikkelsen, før en får oversikt om en trenger å gå til oppsigelser.

Samtidig opplever Alcatel vekst i nye og viktige teknologiområder som bredbåndsaksess, IP-teknologi og neste generasjons integrerte tele- og datanettverk.

- Vi er leverandører av ADSL til både Telia og Telenor, sier Mikkelsen.

De nye vekstområdene blir relativt lite berørt av bemannings-reduksjonene, men også her vil det være fokus på effektivisering i alle ledd i tiden fremover.

Ifølge Mikkelsen er Alcatel den klart ledende utstyrsleverandøren innen optiske løsninger og nye bredbåndsteknologier som LMDS og ADSL, og dette er vekstområder for selskapet. - Vi er godt posisjonert for bredbåndsutbyggingen i Norge, og er glade for at regjeringen setter fokus på bredbåndsutbyggingen.

Til toppen