Alcatel selger Kitron ved Arendal

Styret i Alcatel STK besluttet i dag å selge 70 prosent av aksjene i Alcatel Kitron som ligger i Kilsund ved Arendal.

Styret i Alcatel STK besluttet i dag å selge 70 prosent av aksjene i Alcatel Kitron som ligger i Kilsund ved Arendal.

Salget skjer i januar og februar neste år. Den resterende aksjeposten på 30 prosent skal selges i forbindelse med en planlagt emisjon i Alcatel Kitron tidlig i 1997. - Salget er et ledd i omstruktureringen av det internasjonale Alcatel-konsernet. Vi skal selge ut områder som ikke direkte inngår i selskapets kjernevirksomheter innen telekommunikasjon og kabel, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK.

Et nytt eierkonsortium blir nå satt sammen av Sundal Collier & Co. Det nye selskapet vil søke Oslo Børs om kursnotering av aksjene i forbindelse med den bebudede emisjonen på nyåret. Bedriften skal beholde Kitron-navnet.

Kitron har i dag 320 ansatte, og er en hjørnesteinsbedrift i Aust-Agder. Selskapet forventer en omsetning på 280 millioner kroner i 1996, en vekst på 25 prosent fra 1995. Den er en av Skandinavias ledende underleverandører av tele-, datautstyr, samt medisinsk utstyr til elektronikkindustrien.

- Alcatel har gitt oss en sterk teknologisk og markedsmessig posisjon. Jeg er trygg på at vi sammen med de nye eierne skal beholde og styrke denne posisjonen, sier adm. direktør Ivar Devold i Alcatel Kitron. Bedriften har ingen planer om omstrukturering eller oppsigelser av ansatte, men vil investere ytterligere i selskapets teknologi og markedsposisjon, opplyser Devold.

Nils Erik Skarsgård, som ved årsskiftet går av som adm. direktør i Alcatel Telecom Norway, fortsetter som styreformann. Resten av styret vil bli oppnevnt av de nye eierne. Ledelsen i Kitron fortsetter, og vil sammen med de nye eierne og styret utvikle medeierskap for de ansatte.

Til toppen