Alcatel tjener 80 mill på eiendomssalg

Alcatel solgte onsdag deler av sin eiendom på Økern i Oslo til selskapet Ulvenveien Utvikling AS. Salgssummen oppgis til 137 millioner kroner, og gir Alcatel STK et resultat etter skatt på 80 millioner kroner.

Alcatel solgte onsdag deler av sin eiendom på Økern i Oslo til selskapet Ulvenveien Utvikling AS. Salgssummen oppgis til 137 millioner kroner, og gir Alcatel STK et resultat etter skatt på 80 millioner kroner.

Det er en ærverdig bygningsmasse Alcatel nå selger ut. Alcatel hadde kabelproduksjon på Økern fra 1915 til 1992. De gamle produksjonslokalene på 50.000 kvadratmeter er i dag ombygd til lager og kontor, og er i det vesentlige utleid til leietakere utenfor Alcatel-konsernet. Ulvenveien Utvikling overtar de løpende leiekontraktene på eiendommen, opplyser Alcatel i en pressemelding.

- Salget er ledd i vår strategi for å konsentrere aktiviteten om kjernevirksomhetene energi og telekommunikasjon, sier informasjonsdirektør Helge Qvigstad i Alcatel STK.

Alcatel beholder vestsiden av Kabelgaten, totalt 60.000 kvadratmeter, som i dag brukes av konsernets egne selskaper.

Til toppen