Algoritmene hans kan forutsi hvem som er best til jobben

Professor ved UiO mener at han har funnet formelen som gjelder uansett om det er lederen for Equinor eller en ansatt på Circle K som skal rekrutteres.

Algoritmene hans kan forutsi hvem som er best til jobben
Thomas Hoff, professor ved psykologisk instututt på Blindern har også laget en webapplikasjon som skal finne den beste kandidaten til jobben. Foto: UiO/Colourbox

Da professor Thomas Hoff skulle ansette en utvikler til sitt HR-tech selskap EBHR, var det i konkurranse med en svært stor og tung norsk aktør, som kjørte tre intervjurunder og evnetester.