JUSS OG SAMFUNN

All bruk av DLD-data skal spores

Høyre mener å ha fått gjennomslag for mye i avtalen med Arbeiderpartiet.

Høyres Erna Solberg og Arbeiderpartiets Martin Kolberg undertegner partienes avtale om DLD.
Høyres Erna Solberg og Arbeiderpartiets Martin Kolberg undertegner partienes avtale om DLD. Bilde: Arbeiderpartiet

Høyre kunngjorde i dag at partiet har kommet til enighet med Arbeiderpartiet i forhandlingene om Datalagringsdirektivet (DLD). I en pressemelding sier høyreleder Erna Solberg det var avgjørende for Høyre å få på plass plikt til logging av innsyn og rett til innsyn i egen logg. Dette skal gjennom avtalen være et bærende prinsipp for alle større offentlige og private registre.

Dette innebærer at enhver bruk av trafikkdata skal kunne spores.

Hovedtrekkene i avtalen som de to partiene har blitt enige om, er at dataene skal lagres i seks måneder istedenfor tolv. Det skal i hvert enkelt tilfelle avgjøres av domstolen om trafikkdata skal utleveres. Dessuten skal et strafferammekrav, som normalt innebærer fire års strafferamme, sikre at det bare er i forbindelse med etterforskning av alvorlig kriminalitet at innhenting av data kan skje.

Høyre mener at avtalen for innføring av DLD sikrer at politiet får virkemidler for å bekjempe alvorlig kriminalitet, samtidig som at personvernet styrkes på en rekke viktige samfunnsområder.

Det nye lovverket vil skjerpe plikten til å slette trafikkdata, når lagringsperioden er utløpt. Det er teleoperatørene selv som skal ha ansvar for lagringen. For å styrke sikkerheten ved lagring av data innføres det blant annet konsesjonsplikt for tilbydere av elektronisk kommunikasjon. Det stilles krav til autorisering av personell som skal håndtere data som faller under lagringsplikten. Det innføres lukket lagring og det skal utarbeides forskriftsbestemmelser for kryptering.

Partiene vil styrke pressens kildevern gjennom endringer i straffeprosessloven. I tillegg skjerpes taushetsplikten for alle ansatte ved advokatkontor.

NAVs mulighet til å innhente fullstendig journal skal kun gjelde ved mistanke om trygdemisbruk hos behandlende helsepersonell, og fullstendige journaler skal utelukkende behandles i Arbeids- og velferdsetatens særskilte kontrollenheter.

Ligningsmyndighetene skal ikke få «snylte» på informasjon lagret ved bompasseringer.

En detaljert oversikt over punktene Høyre skal ha fått gjennomslag for, finnes i dette dokumentet.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.