All Internett og epost-bruk skal logges

EU-parlamentet har vedtatt loven som krever at alle teledata oppbevares i minst et halvt år.

EU-parlamentet har vedtatt loven som krever at alle teledata oppbevares i minst et halvt år.

I går stemte EU-parlamentet om teledataloven som krever at medlemslandene må sørge for at all spor etter elektronisk kommunikasjon – telefoni, SMS, e-post og så videre – oppbevares i minst seks måneder med tanke på eventuell bruk i politietterforskning.

Loven, eller direktivet, ble vedtatt med overveldende flertall: 378 stemte for, 197 mot, og 30 var avholdende.

I september avviste EU-parlamentet enstemmig et første utkast fra EU-kommisjonen. Formuleringene som ble vedtatt i går, ble meislet ut i forhandlinger mellom EU-rådet og de to største partigruppene i parlamentet, sosialdemokratene og de konservative.

Endringene innebærer strengere begrensninger i tilgangen til dataene enn det EU-kommisjonen opprinnelig foreslo. I tillegg er kravene til personvern skjerpet.

Direktivet gjelder oppbevaring av inngående og utgående telefonnummer for samtaler og meldinger, varighet til alle telefonsamtaler, IP-adresser i forbindelse med alt samband over Internett, med tider for på- og avlogging, detaljer rundt forsendelse av e-post og så videre, men ikke innholdet i sambandet.

Dataene skal oppbevares i seks måneder, og så slettes, med mindre det er gitt tillatelse til å oppbevare spesielle data på grunn av behov innen etterforskning. Medlemslandene kan vedta lengre oppbevaringsperioder, opptil 24 måneder, forutsatt godkjenning av EU-kommisjonen. Det skal oppnevnes uavhengige instanser for å overvåke hvordan politiet bruker sporene.

Blant begrensningene som EU-parlamentet krever, er at teledata bare kan brukes i etterforskningen av «spesifiserte former» for alvorlige lovbrudd, det vil si terrorisme og organisert kriminalitet. Dette står opp mot den opprinnelige formuleringen om at teledata skulle kunne brukes til å «forebygge» lovbrudd. EU-parlamentet mener denne formuleringen er for vag, og åpner for misbruk av de nasjonale myndighetene.

Andre vilkår for å bruke teledata i etterforskning er at det må oppgis et klart og avgrenset formål, og at tilgang bare gis fra sak til sak. Politiet skal aldri få tilgang til hele databasen, bare til data relatert til bestemte mistenkte.

I forhold til EU-kommisjonens opprinnelige utkast, la EU-parlamentet også til formuleringer som åpner for «effektive, hensiktsmessige og forebyggende» straffetiltak mot operatører som ikke følger opp bestemmelsene, enten ved ikke å lagre data, eller ved å misbruke dem.

Blant de punktene flertallet hadde størst problemer å bli enige om, var kravet om at teleselskapene også må oppbevare data som lokaliserer bruken av elektronisk kommunikasjon, også mislykkede oppringninger. For mobilsamtaler, IP-telefoni og e-post innebærer dette at operatørene må registrere hvor brukerne var da de initierte eller mottok en melding eller en samtale.

I dag registrerer ikke teleoperatørene data rundt mislykkede oppringninger. De spanske representantene i EU-parlamentet presset hardt for å få inn kravet om at også mislykkede oppringninger må registreres, siden det var slike spor som førte til flere domfellelser i forbindelse med terrorangrepene i Madrid.

Vedtaket i EU-parlamentet sier ingenting om hvem som skal dekke kostnadene, i motsetning til et første forslag fra parlamentets komité for sivile rettigheter, som krevde at operatørenes ekstrautgifter må dekkes av det offentlige.

Talsperson Thierry Dieu for European Telecommunications Networks Operators’ Association, det europeiske teleoperatørforbundet, sa til Associated Press at de vedtatte tiltakene, særlig dem som gjelder lagring av spor etter Internett-kommunikasjon, vil kreve store investeringer. Mye e-post til og fra Europa går gjennom ikke-europeiske operatører, slik at vedtaket bare vil dekke en brøkdel av den relevante e-posten. Dieu la til at flere land kan komme til å få problemer med å godta direktivet, fordi det kan være i strid med deres grunnlov.

(Bildet øverst i denne saken er et illustrasjonsbildet som viser en demo-logfil fra selskapet Geobytes som selger IP-logg-programvare.)

    Les også:

Til toppen