All offentlig informasjon må bli gratis

All offentlig informasjon må bli gratis

Elektronisk Forpost (EFN) mener Grande Røys må sørge for at all offentlig informasjon blir gratis.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys inviterte i sommer 90 aktører, både private og offentlige til å gi innspill til regjeringens framtidige IKT-politikk.

Hun har tro på at en ide-dugnad kan være med å skape det hun kaller «verdas beste regjering», som kan gi en innsparing på 15 milliarder ved riktige tiltak.

Elektronisk Forpost Norge (EFN) er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter på Internett. EFN-leder Thomas Gramstad er positiv til å få være med på å digitalisere Norge.

EFN er svært positiv til EU-direktivet som krever at offentlig informasjon som kart- og værdata skal bli gratis, noe som igjen legger grunnlaget for å utvikle nye nettjenester. Men organisasjonen er likevel ikke sikre på om direktivet er tilstrekkelig til å frigjøre alle offentlige data.

Dette er EFNs forslag til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD):

1. Kartverk, data fra SSB, Folkeregisteret og helsedata som legemiddelkataloger, priser, forekomst og trender av sykdommer, er eksempler på informasjon som bør være gratis.

Språkrådet bør få penger fra departementet til å frikjøpe språkdata som ordlister og bøyningsmønstre, mener EFN. Per i dag har universitetet rettigheter til de elektroniske

utgavene av ordlistene kjøpt fra IBM. EFN mener også at departementenes arbeid med begreper og oversettelser av fagspråk fra andre språk til norsk må legges ut gratis på nett.

Lovdata: I tillegg til lovtekstene bør også dommene gjøres fritt tilgjengelig, mener EFN, i tillegg til behandlingsrutiner som kan legges til grunn for blant annet toll- og skatteprogramvare og programvare for elektronisk avstemning.

2. Autentisert tilgang til offentlige e-tjenester
I forbindelse med at det offentlige Norge skal legges over til å være en heldigital døgnåpen offentlig tjeneste, kreves det at brukere må ha sikker og autentisert tilgang til offentlige tjenester, ved hjelp av en eller annen for elektronisk identifikasjon (eID), for eksempel en form for smartkort. EFN kritiserer at det i dag kun er private aktører som tar seg av dette. Man skal ikke være nødt til å betale private aktører for å få tilgang til offentlige tjenester, mener foreningen.

3. Norge bør bli aktivt med i å utforme og finansiere arbeidet med åpne standarder i internasjonale organer.

Norge kan og bør være et foregangsland i ISO-SE 22. EFN anbefaler:

  • Meld Norge inn i IDA-BC (EU) igjen (Høyre meldte Norge ut).
  • Gi StandardNorge de midlene de trenger til å delta i dette arbeidet.
  • Standardene offentliggjøres fritt, uten bruksbegrensninger, på nettet.

4. Staten skal ha tilgang til kildekoden for de prosjekter den selv betaler for utviklingen av.

5. Staten må få kildekoden for virksomhetskritiske applikasjoner.

For eksempel krevde britiske militære myndigheter å få kildekoden til fly de kjøper fra USA, slik at amerikanerne ikke kan kontrollere flyene.

6. Sette strenge krav for å tildele patenter på programvare.

EFN peker på at EU-parlamentet er mot Det europeiske patentkontorets (EPO) tolkninger og praksis vedrørende programvarepatenter. Foreningen ber departementet vurdere om EPOs nåværende praksis er i strid med regelverket.

Til toppen