All rapportering til staten over nett innen 2004

Senere i dag skal Næringsminister Ansgar Gabrielsen legge frem regjeringens IT-plan. Her er hva han kommer til å si.

Senere i dag skal Næringsminister Ansgar Gabrielsen legge frem regjeringens IT-plan. Her er hva han kommer til å si.

Klokken 13:30 senere i dag skal Gabrielsen avholde pressekonferanse om den såkalte eNorge-planen, men det meste er allerede offentliggjort. For Gabrielens har i formiddag lagt frem planen for Stortinget.

Her er hovedpunktene:

Regjeringen har tre overordnede mål for IT-politikken. I tråd med kjent høyrepolitikk vil regjeringen ikke detaljstyre utviklingen, men åpne for nye muligheter.
I tillegg til verdiskaping i næringslivet og et mål om at alle skal få tilgang til Internett, øker Bondevik-regjeringen fokuset på Internetts rolle for effektivisering og høyere kvalitet i offentlig sektor.

Dette er en mulighet som er skapt av den høye PC- og Internett-penetrasjonen i Norge.

Som alle slike rapporter og redegjøreselser, inneholder den nye eNorge-rapporten også flere luftige ønsker om vekst og velferd. Det er vanskelig å måle, men det synes som Bondevik-regjeringen er mer konkrete enn Stoltenberg-regjeringen.

Den store publikumsfrieren i planen lekket ut i dag morges: Regjeringen vil inkludere bredbåndslinjer i hjemme-PC-ordningen, noe som kan redusere prisen på slik oppkobling med 30-50 prosent.

Les også:

digi.no har allerede omtalt flere av prosjektene Bondevik II-regjeringen arbeider med. Ett av dem er arbeidet med å øke bruken av digitale signaturer og sikre at man ikke får ødeleggende monopoler.

Les også:

I dag setter Gabrielsen opp et konkret mål:


"For å utnytte mulighetene fullt ut og utløse anvendelser i stor skala har Regjeringen satt som mål at innen utgangen av 2005 skal forholdene være lagt til rette for allmenn bruk av standardbasert elektronisk signatur", skriver Gabrielsen i sin redegjørelse.

Mer konkret er følgende: Innen utgangen av 2004 skal alle offentlige etater kunne motta elektroniske innrapporteringer fra næringslivet. Det skal blant annet fokuseres på løsninger som kan integreres i bedriftenes egne IT-systemer.

Dette er gode nyheter for IT-bransjen, særlig de store integrasjons- og konsulentselskapene som dermed kan få mye å gjøre.

Utdanning har også fått sin plass, men hovedsakelig med vage målformuleringer som "satse betydelige midler på utvikling av digitale læremidler" og "sette inn midler for å sørge for et bredbåndsløft i norsk skole".

Det blir imidlertid ikke noe av et gratis nettleksikon for elevene.

Regjeringen gjentar derimot sitt løfte om at 40.000 lærere skal få tilbud om etterutdanning i pedagogisk bruk av IT fra høsten 2002.

Men regjeringen har dempet målene for bredbåndstilgang: "Det skal være gode markedstilbud om bredbånd i alle deler av landet. I løpet av 2005 skal alle grunnskoler, folkebibliotek og kommuneadministrasjoner ha tilbud om bredbåndstilknytning til konkurransedyktige priser. Innen utgangen av 2003 skal alle videregående skoler ha slikt tilbud. Videre skal alle sykehus ha bredbåndstilknytning til helsenett i løpet av 2002."
Her kan du lese hele Gabrielsens tale til Stortinget: En verden i forandring. IT-politisk redegjørelse 14. mai 2002

Til toppen