Alle amerikanere får bonger for digital-tv

Alle med analog tv vil få en bong for å dekke det meste av det en digital omformer vil koste.

Alle amerikanere får bonger for digital-tv
Bilde:

Alle amerikanske tv-stasjoner er pålagt å kutte analoge sendinger innen 17. februar 2009. Husholdninger som i dag bare har utstyr for å motta analoge sendinger vil oppleve svarte skjermer, med mindre de skaffer seg en boks med en omformer, som mottar digitale signaler og konverterer dem til analoge.

Det antas at slike digitale omformere vil koste et sted rundt 50 til 60 dollar.

I går kunngjorde USAs handelsdepartement at alle husholdninger som analoge tv-apparater vil få utdelt en bong som gir 40 dollar i rabatt ved kjøp av en digital omformer.

Ordningen med bonger skal organiseres av National Telecommunications & Information Administration (NTIA), en avdeling under departementet. De regner med å ha et opplegg på plass fra og med 1. januar 2008.

Ordningen har et budsjett på 990 millioner dollar. Alle amerikanske husholdninger kan søke om inntil to bonger på 40 dollar. Når de 990 millionene er brukt opp, kan ordningen fortsette dersom kongressen bevilger ytterligere 510 millioner dollar. Da vil den i så fall begrenses til husholdninger som er helt og holdent avhengige av egne analoge antenner, det vil si dem uten kabel-tv eller satellittmottaker.

Det var knyttet spenning til hvorvidt ordningen ville begrenses til lavinntektshusholdninger, eller være åpen for alle. Bransjen er fornøyd med at den er blitt åpen for alle.

Ved overgang til digital tv-kringkasting i Norge er mange spent på hvor dyre tilsvarende bokser blir her i landet. Noen offentlig subsidieringsordning har det ikke vært snakk om hittil.

    Les også:

;